نتایج جستجو برای عبارت :

معنی شعر آنکه بداند بداند که بداند

شعر آن کس که بداند و بداند که بداند از کیست ؟.  این شعر، یکی از اشعار بسیار معروف است که به عنوان ضرب المثل نیز به کار می رود. در ادامه متن کامل شعر را به می توانید بخوانید. و شاعر و نام کتاب نیز ذکر شده است. آن کس که بداند و بداند که بدانداسب خرد از گنبد گردون بجهاندآن کس که بداند و نداند که بداندآگاه نمایید که بس خفته نماندآن کس که نداند و بداند که نداندلنگان خرک خویش به منزل برساندآن کس که نداند و نداند که ندانددر جهل مرکب ابدالدهر بما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
مطالب ارزشمند(خطبه بدون الف وبدون نقطه امیر المومنین علی علیه السلام)و .... . Jaime's site Smeb hanracurleapf Lucinda's style خورشید ولایت فروشگاه بزرگ اینترنتی فدایی ولایت مشاورین املاک اندیش ملک