نتایج جستجو برای عبارت :

معنی شعر آنکه بداند بداند که بداند

شعر آن کس که بداند و بداند که بداند از کیست ؟.  این شعر، یکی از اشعار بسیار معروف است که به عنوان ضرب المثل نیز به کار می رود. در ادامه متن کامل شعر را به می توانید بخوانید. و شاعر و نام کتاب نیز ذکر شده است. آن کس که بداند و بداند که بدانداسب خرد از گنبد گردون بجهاندآن کس که بداند و نداند که بداندآگاه نمایید که بس خفته نماندآن کس که نداند و بداند که نداندلنگان خرک خویش به منزل برساندآن کس که نداند و نداند که ندانددر جهل مرکب ابدالدهر بما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
دختر بابا heselbaifor ثبت شرکت - ثبت شرکت فارسی mezideg سفیر مهربانی دانستنی های پزشکی tiatithoudaph omraninfo سامانه ارتباط سازان (مازندران-بابل) mingxia