نتایج جستجو برای عبارت :

ناحیه جای خالی تقریبا 9 ماه از سال باران می بارد

تو پلک مي زنیز تک تک مژه هایت ستاره مي باردتو پلک مي زنی و استعاره مي باردتو پلک مي زنی و شور شاعرانه ی منبه سطر سطر غزل بی شماره مي باردببین که بر تن من،این کویر بی پایانفقط به شوق تو باران دوباره مي باردبهار بر سر تقویمِ شکلِ پاییزمبه لطف آمدنت، بی اشاره مي باردقسم به ماه که خفته درون چشمانتبه نور عشق که بر قلب پاره مي باردگرفت آتش پنهانِ چشم هات، مرا !و بر وجودم از آن دم شراره مي باردبمان که از تو بر این شعرهای نافرجامهزار بیت پر از استعاره م

آخرین جستجو ها

بهترین مشاور ۰۲۱۲۲۶۸۹۵۵۸ unidalri اخبار و اطلاعات استاندارد و مدیریت کیفی مطالب جالب و خواندنی Leah's site اهم رویدادهای سینمایی استان یا مرتبط با جشنواره FIZIOLOGY&ANATOMY Moein Aghazadeh gitilino شبیه نوح