نتایج جستجو برای عبارت :

غم انگیزتزین تنهایی

تنهايي ان نیست که از جمع دور افتاده باشی . کنج خلوتی بی همزبان باشی. نه رفتی و نه آمدی نداشته باشی. تنهايي ان نیست که اغیار آزارت دهند . تنهايي ان نیست در هفت آسمان خدا ستاره ای نداشته باشی.تنهايي آن نیست به سکوت عادت کنی.تنهايي ان است که آشناها رهایت کنند !.اینروزا زیاد انس گرفتم با این ترانه .شب و روز . انگار وقتی میخونه ، کسی از درون من داره میخونه و نجوا میکنه.نـــــــــــــــــــــــرو 

آخرین جستجو ها

lesmhighworria تحلیل تکنیکال سهام گروه زبان انگلیسی ناحیه دو خوشنویسان بوکان cusiharis فروشگاه اینترنتی ایرانیان زندگی بهتر❤ tigedneubest raimenlilest معرفی جاهای گردشگری ایران