نتایج جستجو برای عبارت :

زهرای من زهرای من زهرای من طهماسب پور

حضرت زهراء-بعد از شهادتبیاین  همه با هم بریم از خونه علی یک خبری بگیریم، علیـی که فاطمه شو از دست داده، زانوی غم در بغل گرفتهدلابیا به سرای علی سری بزنیمسریبه غمکده درد پروری بزنیمزِ کوچههای مدینه یکی یکی گذریبهخانه ای که درش سوخته دری بزنیمخبررسیده که این روز ها علی تنهاستبیابه خانه ی بی فاطمه سری بزنیم******ایمحرم غم های من، ای نو گل رعنای منای هم نوای نای منزهراي من زهراي من، زهراي من زهراي منخیزو ببین غو غا شده، دیگر علی تنها شدهم

آخرین جستجو ها

فروشگاه اینترنتی پرشام nikpendar Kent's style unretanru فروشگاه اینترنتی ایرانی longpuhotrie Moriah's collection آسمان دست نوشته های یک ایرانی آزاد درمان افتادگی و شلی پوست