نتایج جستجو برای عبارت :

دستت رو دراز کن باد رو بشکن

https://irsv.upmusics.com/99/Reza%20Malekzadeh%20%.نفسم گرفت ازاین شهر درِ این حصار بشکندر این حصار جادویی روزگار بشکنچو شقایق از دل سنگ برآر رایت خونبه جنون صلابت صخره ی کوهسار بشکنتو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانهلب زخم دیده بگشا، صف انتظار بشکنزبرون کسی نیاید، جویباری تو این جاتو ز خویشتن برون آ سپه تتار بشکنشب غارت تتاران همه سو فکنده سایهتو به آذرخشی این سایه ار بشکنسر آن ندارد امشب که برآید آفتابیتوخود آفتاب خودباش، طلسم کار بشکنبسرای تا که هستی، که

آخرین جستجو ها

Carolina Panthers Sale At The NFL Jerseys Outlet Have A Big Discount In Top Quality. breezniboore طرح سفال-پوشش سقف-ورق رنگی-سقف شیب دار کره جنوبی zoomtechnology.ir انتشارات مست علی( تماس:09361869305) lavazemezanashoie شبکه فایل فارسی Anime & Roman insacarca