نتایج جستجو برای عبارت :

دآثارتاریخی برج بیابان ته

. ای بی‌خبران ز درد و آهمخیزید و رها کنید راهممن گم شده‌ام مرا مجوئیدبا گم شدگان سخن مگوئیدتا کی ستم و جفا کنیدمبا محنت خود رها کنیدمبیرون مکنید از این دیارممن خود به گریختن سوارم .خوشا بحال تو ؛ مجنون . که حداقل بيابان صحرا پناهت بود و طیر و وحوش بيابان هم نشینان روزگار سختت ! .

آخرین جستجو ها

تهیه و تامین سند وثیقه . اجاره سند برای آزادی متهم Tabligh in English Doris's page wwirhiprica پارس فوتبال دغدغه های رهبری وبلاگ رسمی ایمجین دراگنز گروه مهندسی آب فروشگاه پوشاک جوانان 123 sportinformation