نتایج جستجو برای عبارت :

خاهر دو چهره من

اینجا #کرمان - اختیار آباد- بارگاه #امامزاده #بی_بی_حکیمه_خاتون ( #بی_بی_دختر ) . خرداد ۹۹https://www.aparat.com/v/Minve{ در حالی ک مردم بومی و محلی اختیار آباد بر این باورند ک امامزاده #بی_بی_حکیمه خاتون دختر #امام_موسى_كاظم و خاهر #امام_رضا و خاهر #بى_بى_حیات ( فاطمه صغری) است، اما نه تنها گواهی بر اینکه او #فاطمه_وسطی و دختر امام موسی کاظم می باشد نیست، بلکه هیچ گواهی بر اینکه بی بی حیات #فاطمه_صغری و دختر امام موسی کاظم می باشد هم نیست!}#kerman #هخا #هخامنش #هخامنش_کر

آخرین جستجو ها

نوای طرب cloudulomda bereavement James's site luftrolefi هر چی به هر چی Antonio's info سایت مناقصات میم مثل معلم Nowhere Land