نتایج جستجو برای عبارت :

تیقه شیطان کش

به نام خداورود شيطان بعد از ماه رمضانكسى كه در طول ماه رمضان دهان خود را از خوردن بسته نگه مى‌دارد، در واقع راه ورود شيطان را مى‌بندد و به همین دلیل دست و پاى شيطان بسته مى‌شود. امّا بعد از ماه رمضان این راه باز مى‌شود و شيطان سعى مى‌كند گوهرى را كه نصیب انسان شده، از او بگیرد.حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب در تفسیر سوره انعامhttps://chat.whatsapp.com/CusRe9gqcgwKwvZwc6houd

آخرین جستجو ها

بخند Alvin's info David's style George's game دینی ، سیاسی ، اجتماعی و علمی Benita's info دُنیایِ فُوتابا kbs3drama چین خوردگی های عمر من dolantude