نتایج جستجو برای عبارت :

برداشت ودل نوشته همسفران

 کنگره ۶۰ یکی از سازمان‌های مردم نهاد است که هدف آن درمان اعتیاد استو به افرادی که برای درمان به این سازمان وارد می‌شوند مسافر گفته می شود و واژه همسفربه شخصی اطلاق می گردد که سابقه اعتیاد ندارد و برای تعالی اهداف کنگره ۶۰ تلاش می‌کندکه یکی از این اهداف رشد خود همسفران است.در راستا رشد و تعالی، همسفران علاوه بر نوشتن سی دی های هفته برداشت های خود را از آموزشی که گرفته اند با هم به اشتراک می گذارند؛ با ما همراه باشید تا برداشت های همسفر خو

آخرین جستجو ها

Arielle's collection Dianne's notes Michelle's notes wamanlaypom litbdansbennxi خرید گن لاغری لاغر کردن دست های چاق و درشت گن دست چیست دغدغه های یک مدد کار اجتماعی کانون معلولان خانه سلامت سرای محله ی اوین Imogene's collection piconlingjets