نتایج جستجو برای عبارت :

iconotextos de la inseguridad en sahara occidental

مشخصات دریافت تمامی شبکه های سراسری و استانی صدا وسیما در ماهواره اینتلست 39 در مدار 62درجه شرقیIntelsat 39(902) IRIB TVشبکه های سراسری و دیجیتالIRIB TV 1IRIB TV 2IRIB TV 3 HDIRIB TV 4IRIB TV 5IRINNIRIB AMOOZESHIRIB QURANMOSTANAD HDTAMASHA HDNAMAYESHVARZESHIFILMNASIMOMIDSHOMAOFOGHPOOYAIRAN KALASALAMATIRIB SEPEHRPRESS TVSAHARA URDUALKAWTHARفرکانس11555 V 30000------------------------------فرکانس شبکه های استانی :IRIB YAZDفرکانس10988 V 1600---------------IRIB SEMNANفرکانس10991 V 1580---------------IRIB ZANJANفرکانس10993 V 1560---------------IRIB JAHANBINفرکانس10995 V 1540--------------IRIB ESFAHANفرکانس10997 V 1520---------------IRIB AZARBAYJAN

آخرین جستجو ها

suphabelo نمایندگی سلمان فارسی همسفران hwevarbuntoy exhylanfie1986 روستای خضرلو Norman's page nezoncali nirincudent Ryan's life arpeodroptab