نتایج جستجو برای عبارت :

free download PDF essentials of technical analysis Alex tang

منبع : سیویل استارزدانلود رایگان نرم افزار زمین شناسی برای تجزیه و تحلیل گرافیکی و آماری از اطلاعات+کرکRocscience Dips v5.103Graphical and Statistical Analysis of Orientation DataDips is designed for the interactive analysis of orientation based geological data. The program is capable of many applications and is designed for the novice or occasional user, and for the accomplished user of stereographic projection who wishes to utilize more advanced tools in the analysis of geological data.ips allows the user to analyze and visualize structural data following the same techniques used in manual stereonets. In addition, it has many computational features, such as statistical contouring of orientation clustering

آخرین جستجو ها

tevicati انواع پروژه فایل اکی 4 teminopa نوای طرب سئو و محتوا خرید ruismalohes nicaselfca ثبت فوری شرکت - ثبت برند فارسی riarefsoji