نتایج جستجو برای عبارت :

Dst تجربه من از سم زدایی سایر روشها

به نام قدرت مطلق اللهدلنوشته؛ راه نجاتبا
اینکه تجربه روش دی اس تی را هم داشتیم در کنار ترک های قبلی من و مسافرم
سم زدايي را نیز تجربه کردیم مسافرم سه روز متوالی با آمپول و قرص های خواب
آور به سم زدايي پرداخت که به خیال دیگران اعتیاد را ترک کند با اینکه از
عوارض سم زدايي آگاهی داشتیم ولی نمی توانستیم دیگران را قانع کنیم که
اعتیاد درمان می خواهد نه ترک، اعتیاد خواسته می خواهد نه زور
جلسه سیزدهم از دور شانزدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی، ویژه همسفران کنگره 60 نمایندگی لویی پاستور به استادی خانم حمیده، نگهبانی خانم پریسا و دبیری خانم شهره با دستور جلسه DST و تجربه من از سم زدايي و ساير روشها روز سه‌شنبه 21 آبان ماه 1398 ساعت 16 بعدازظهر برگزار شد.
جلسه دوم،از دور بیست و هشتم،کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60،نمایندگی ستارخان،با استادی،خانم سمیه ، نگهبانی خانم سمیه و دبیری خانم لیلا با دستورجلسه تجربه من از سم زدايي و ساير روشها وdst ، روز سه شنبه 21 آبان ماه سال 1398 ساعت 16 آغاز به کار کرد.با دارو فقط جسم در نظر گرفته می شود و وابستگی های روانی و روحی فرد در نظر گرفته نمیشود،بعضی از ان جی او ها که ترک سقوط آزاد می دهند بعد روحی را در نظر دارند در صورتی که جسم در نظر گرفته نمی
جلسه دوم،از دور بیست و هشتم،کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60،نمایندگی ستارخان،با استادی،خانم سمیه ، نگهبانی خانم سمیه و دبیری خانم لیلا با دستورجلسه تجربه من از سم زدايي و ساير روشها وdst ، روز سه شنبه 21 آبان ماه سال 1398 ساعت 16 آغاز به کار کرد.با دارو فقط جسم در نظر گرفته می شود و وابستگی های روانی و روحی فرد در نظر گرفته نمیشود،بعضی از ان جی او ها که ترک سقوط آزاد می دهند بعد روحی را در نظر دارند در صورتی که جسم در نظر گرفته نمی
به نام قدرت مطلق الله  dst و تجربه من از سم زدايي و ساير روشها در کنگره 60 فرد مصرف کننده حداقل باید 10 یا 11 ماه سفر کند تا جسم او به تعادل برسد البته با داروی شفا بخش OT و با آموزش های جهان بینی.اقای مهندس می فرمایند : نه تنها تریاک بلکه نان ، هوا و . هم بیش از حد در بدن وارد شود سم است 
** به نام قدرت مطلق الله **جلسه هفتم از دوره پنجم  از سری کارگاههای  آموزشی خصوصی ویژه مسافران با دستور جلسه :DST و تجربه من از سم زدايي و ساير روشها       استاد جلسه: کمک راهنما مسافر علیرضا           نگهبان : مسافر محسن                          دبیر: مسافر نقی       روز سه شنبهمورخ 21 /1398/08  راس ساعت  17  برگزار گردید.خلاصه سخنان استاد: من خودم مستقیم تجرب
به نام قدرت مطلق اللهدر باب دستور جلسه هفتگی؛ DST و روشهای متداول ترک، سم زداييبه قلم؛ کمک راهنما همسفر مریم ( لژیون دوم)ابتدا قبل از هر چیز خداوند را شاکرم بابت کشف روش DST، روشی که تمامی سوالات مبهم اعتیاد را پاسخ داد؛ روشی که باعث شد تمامی سیستم تحلیل رفته جسم مصرف کننده مواد مخدر به او بازگردد و بازسازی شود 
✧✧ به نام خداوند رحمانی که ، بر عرش قدرت اِستیلا یافت و سپس به تدبیر جهان پرداخت ✧✧توجه شما همسفران عزیز و گرامی را به مشارکت مکتوب اعضاءِ محترم لژیون دوازدهم در باب دستور جلسه ؛ DST و تجربه من از سم زدايي و ساير روشها ، جلب می نمایم .
بنام قدرت مطلق اللهسم زدايي و سم نزداييدر چهار مقاله معنای سم اینچنین آمده است که : هرگونه ماده خارجی (جامد-مایع –گاز) که وارد بدن می شود و فرد را از تعادل طبیعی خارج کرده و به سوی مرگ سوق می دهد سم محسوب می شود. مثال جامد : سیانور ، مثال مایع : الکل صنعتی ، مثال گاز: گاز خردل که در جنگها مورد استفاده قرار می گیرد.مهندس می فرمایند : معتادان را مار نگزیده که بخواهند سم زدايي کنند. اما در بعضی از کلینیک ها یکی از مخرب ترین روشها که سم زدايي است روی
بنام قدرت مطلق اللهسم زدايي و سم نزداييدر چهار مقاله معنای سم اینچنین آمده است که : هرگونه ماده خارجی (جامد-مایع –گاز) که وارد بدن می شود و فرد را از تعادل طبیعی خارج کرده و به سوی مرگ سوق می دهد سم محسوب می شود. مثال جامد : سیانور ، مثال مایع : الکل صنعتی ، مثال گاز: گاز خردل که در جنگها مورد استفاده قرار می گیرد.مهندس می فرمایند : معتادان را مار نگزیده که بخواهند سم زدايي کنند. اما در بعضی از کلینیک ها یکی از مخرب ترین روشها که سم زدايي است روی
به نام قدرت مطلقروز سه شنبه مورخ 98/08/21جلسه نهم از دور بیست و یکم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان بااستادی مسافر مهدی  نگهبانی مسافر محمد رضا ،و دبیری مسافر ایمان با دستور جلسه ((DSTو تجربه من از سم زدايي و ساير روشها)) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق الله یازدهمین
جلسه از دوره بیست و هفتمین جلسات آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران
شعبه خمین در روز سه شنبه مورخ 98/08/21 با استادی مسافر آقای داوود و
نگهبانی مسافر آقای رسول و دبیری  مسافر آقای خسرو با دستور جلسه  dst
و تجربه من از سم زدايي و ساير روشها راس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق اللهجلسه سیزدهم از دور چهاردهم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ،ویژه همسفران نمایندگی شمس روزهای سه شنبه به تاریخ 1398/08/21 با استادی خانم زهره، نگهبانی خانم الناز و دبیری خانم الهام با دستور جلسه "DST و تجربه من از سم زدايي و ساير روشها" رأس ساعت 16 آغاز بکار نمود.خلاصه سخنان استاد:سلام دوستان زهره هستم همسفر حمید
استاد جلسه امروز ، روز گذشته به من خبر
دادند که نمیتوانند بیایند و قسمت من شد که استاد
جلسهٔ دهم از دور سیزدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی دانیال اهواز، با استادی مسافر رامین، نگهبانی مسافر پوریا و دبیری مسافر سیروس با دستور جلسه (DST،تجربه من از سم زدايي و ساير روشها) در روز پنج‌شنبه مورخ 98/08/23 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
طب مکمل و درمان تومورها
در طب سنتی و گیاهی از داروها و گیاهان برای درمان تومورها استفاده می
شود . تجربه نشان داده است که در طولانی مدت این روشها موثر واقع می شوند.برای نمایش فیلم روی عکس بالا کلیک کنید
طب مکمل و درمان تومورها
در طب سنتی و گیاهی از داروها و گیاهان برای درمان تومورها استفاده می
شود . تجربه نشان داده است که در طولانی مدت این روشها موثر واقع می شوند.برای نمایش فیلم روی عکس بالا کلیک کنید
تعدادی
از رهجویان کمک‌راهنمای محترم سرکار خانم فاطمه (لژیون یکم) در باب دستور
جلسه هفتگی "DST و تجربه من از سم زدايي و ساير روشها" مطالبی را ارائه نموده‌اند
که در قالب مشارکت تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
تعدادی از رهجویان کمک‌راهنمای محترم سرکار خانم ناهید (لژیون یکم) در خصوص دستور جلسه هفتگی روش DST و تجربه من از سمزدايي و ساير روش‌ها» مطالبی ارائه نموده‌اند که به‌صورت مشارکت تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
تعدادی از رهجویان کمک‌راهنمای محترم سرکار خانم ناهید (لژیون یکم) در خصوص دستور جلسه هفتگی روش DST و تجربه من از سمزدايي و ساير روش‌ها» مطالبی ارائه نموده‌اند که به‌صورت مشارکت تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
تعدادی از رهجویان کمک‌راهنمای محترم سرکار خانم نسیم (لژیون هجدهم) در خصوص دستور جلسه هفتگی روش DST و تجربه من از سمزدايي و ساير روش‌ها» مطالبی را ارائه نموده‌اند که به‌صورت مشارکت تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
تعدادی از رهجویان کمک‌راهنمای محترم سرکار خانم نسیم (لژیون هجدهم) در خصوص دستور جلسه هفتگی روش DST و تجربه من از سمزدايي و ساير روش‌ها» مطالبی را ارائه نموده‌اند که به‌صورت مشارکت تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
یازدهمین جلسه از دوره پانزدهم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران شعبه آزادی با دستور جلسه DST و تجربه من از سم زدايي و ساير روش ها با استادی مسافر علی و با نگهبانی مسافر احمد و دبیری مسافر صفی الله در روز سه شنبه تاریخ98/8/21 راس ساعت 17:  آغاز به کار کرد.خلاصه سخنان استاد:
جلسه سوم،از دور بیست و هشتم،کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60،نمایندگی ستارخان،با استادی،خانم سمیه ، نگهبانی خانم سمیه و دبیری خانم لیلا با دستورجلسه تجربه من از سم زدايي و ساير روشها وdst ، روز سه شنبه 21 آبان ماه سال 1398 ساعت 16 آغاز به کار کرد.آنجا که در من و خانواده ام هیچ حیاتی وجود
نداشت،با وارد شدن به کنگره درمان،همراه با آرامش وارد شد»
"به نام قدرت مطلق"دومین جلسه از دوره سی‌ویکم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی  مسافر بهمن و دبیری مسافر حسن و استادی کمک راهنمای محترم مسافر محمدرضا با دستور جلسه ( DST و تجربه من از سم زدايي و ساير روش ها )  روز دوشنبه مورخ 1398/08/20 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
"به نام قدرت مطلق"یازدهمین جلسه از دوره سی‌ویکم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر اکبر و دبیری مسافر حمید و استادی  کمک راهنمای محترم آقای علیرضا فیض آبادی با دستور جلسه ( DST و تجربه من از سم زدايي و ساير روش ها ) روز شنبه مورخ 1398/08/ رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
 ششمین جلسه
از دور بیست و یکم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 روزهای دوشنبه مورخ
98/08/20ویژه مسافران نمایندگی شمس به استادی آقای سعید ،
نگهبانی آقای رستم و دبیری آقای امیر احمد  با دستور
جلسه" DST،سم زدايي و تجربه من از ساير روشها 
" رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
خلاصه
سخنان استاد:
خدا را شاکرم که فرصت شد ذر این
جایگاه خدمت کنم،دستور جلسه درباره روش دی اس تی و ساير روشها است.از زمانی که
انسان با مقوله اعتیاد آ
دوازدهمین جلسه از دوره بیست و دوم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در  نمایندگی صائب تبریزی با دستور جلسه  " DST و تجربه من از سم زدايي و ساير روشها " با استادی مرزبان  محترم " مسافر یونس " ، نگهبانی " مسافر علی "  و دبیری " مسافر بابک " روز یکشنبه مورخ  98/08/19 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود. آقای مهندس با ابداع روش درمانی DST شاهکاری در زمینه درمان اعتیاد بوجود آوردند.
جلسهٔ سیزدهم از دور بیست پنجم از کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دانیال اهواز، با استادی مسافر پژمان، نگهبانی مسافر اکبر و دبیری مسافر البرز با دستور جلسه (DST وتجربه من از سم زدايي و ساير روشها) در روز یکشنبه مورخ 98/08/19 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
" به نام قدرت مطلق الله "پنجمین جلسه، از دوره اول سری  کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 نمایندگی باباطاهر همدان با دستور جلسه (DST وتجربه من از سم زدايي و ساير روشها) به استادی  همسفر فاطمه و نگهبانی همسفر فاطمه و دبیری همسفر راحله در روز یکشنبه مورخه 19\08\1398  رأس ساعت17 آغاز به کار نمود .
روز یکشنبه ۱۹  آبان ماه 1398 جلسه دوازدهم از دور هجدهم کارگاه های آموزشی
خصوصی مسافران کنگره 60 نمایندگی امین گلی با استادی مسافر محسن و
نگهبانی مسافر میثم و دبیری موقت مسافر مرتضی با دستور جلسه " DST (   تجربه
من از سم زدايي و ساير روش ها ) " راس ساعت 17 شروع به کار نمود.
 همه مصرف کنندگان خود
به خوبی میدانند که یک شبه معتاد نشده اند که یک شبه ترک کنند بلکه این
افراد بر اثر استفاده مکرر از مواد بیرونی باعث تخریب جسم، روان
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
داستانک فروشگاه آنلاین مامال paghcolcula ecticysan پاریس نیوز طراحی وب سایت و گرافیک Steven's info وبلاگ اختصاصی دکتر منصور فرهادی closenathab منطقه تاریک