نتایج جستجو برای عبارت :

Dst تجربه من از سم زدایی سایر روشها

سومین جلسه از دوره بیست یکم از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران شعبه آزادی به استادی مسافر علیرضا و نگهبانی مسافر یونس و دبیری مسافر محمد با دستور جلسه DST و تجربه من از سم زدايي و ساير روشها ، در روز یکشنبه 11 آبان ماه راس ساعت 17: آغاز بکار نمود .خلاصه سخنان استاد :استاد فرمودند :خدا را شاکرم که بار دیگر اجازه ای به من داده شد که در این جایگاه خدمت کنم .دستور جلسهDST  و تجربه من از سم زدايي و ساير روشها ،  Dst یعنی چی ?( D )مخفف دژاکا

آخرین جستجو ها

نوز چت | کلینیک لیزر مو و جوانسازی پوست با لیزر ssigquibawhin همه ی هستی ام ╣❀-Apparition Nastaka-❀╠ ithpullanu دستیار مدیر و معاون دبیرستان tebantiga زندگی من my life هیئت فاطمیون بجنورد