نتایج جستجو برای عبارت :

گردنبند اسكالر طرح ستاره داوود

 دوباره یاد تو مرا به قعر نار می کشد و آخرین نگاه تو مرا به دار میکشد تو ای صبا گذر نما به کوی یار من از وفا بگو که هجر روی تو تو تنم به نار می کشد با آسمان هفتمین  ستارهای اگر بود یارم آن ستاره را که نقشه یار می کشد دیده ز خون ترم سفید شد به راه تو زبس عشق روی تو دل انتظار میکشد برای زیر پای تو دلم چو گل فروش عشق به دوش خود سبد سبد گل بهار می کشد بیا و در فراق خود دعای بیکران ببینیم که دست من به آسمان خط نگار می کشد ببین که یوسف از وفا برای چیدن گ

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
مطالب من شاپ برو موتورسواران شهر تازیان ✿☼✿☼► گرفته یاریم◄☼✿☼✿ نیازمندی های روز pasdenimar شهدای گمنام روستای دولت آباد Leonard's info Nicholas's receptions garternranmo