نتایج جستجو برای عبارت :

گردل گردل ایکنی من مال ایگردی

شل و دل ابی ره به پا که مهدهدراورد اوسار کرد به سر وزنهشل ودل ابی ره به پاکه هورجیندراورد اوسار کرد به سر نوزدیندور‌دونگمه دولت ودنیا زخمونههرسا که بلیطها اگرن عیش لورونهدلم ایخو دلم ایخو خنده به لووم بوبرچ برچ نور مه منه ائی شووم بودای شیرین شیرین شیرین دای شیرین بردنجاهلون مام خومون دای ز غصه مردندودری دات بگو بوت خور کنشیر باهیت چارصدتومن‌ یچی‌ زس کم‌کنشیربهام چهارصد تومن نه کم و نه بیشار کر باغیرتی پاته بنه پیشدوانه بگوین رخته نونه

آخرین جستجو ها

gramlatnanu نزد رسول الله، مادرم حضرت زهرا و یکایک اجدادم؛ به وسعت و کیفیتی که بارها گفتم سر"ثانیه"جلوتو میگیرم. که فقط خدا میدونه من و اطرافیانم الان چه Cheap NFI Jerseys Wholesale خوش ییلاق مطالب اینترنتی فیلیپس سرویس تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی فیلیپس Philips گروه درسی ریاضی دوره ی اول متوسطه استان کردستان grounworkwitspods Willene's memory Hadi sermon