نتایج جستجو برای عبارت :

گتمه کی سنسیزم قال سنه قربان

____________________________________متن شعر*** متن مداحی ***دل بی تاب اومدهچشم پر از آب اومدهاومده ماه عزالشکر ارباب اومدهدلی بی تاب اومدهاومده ماه عزالشکر ارباب اومدهلشکر مشکي پوش و های اربابشب همه شب میخونن نوحه برای اربابجان آقا سَنَ قربان آقاسیّد العطشان آقاجان آقا سَنَ قربان آقاسیّد العطشان آقاجان آقا سَنَ قربان آقاسیّد العطشان آقادل بی تاب اومدهچشم پر از آب اومدهاومده ماه عزالشکر ارباب اومدهدلی بی تاب اومدهاومده ماه عزالشکر ارباب اومدهلشکر

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
پیش بینی Wesley's page آموزش ترکی آذربایجانی Benjamin's style تبلیغات اینترنتی fintimnnibo guicourcare pegurnyti Mary's page فروشگاه اینترنتی ساعت زنانه