نتایج جستجو برای عبارت :

گام به گام حسابداری تهیه تنظیم صورت های مالی

کلیه  امور حسابداري و حسابرسی خود را به ما بسپارید.  شامل  ثبت کلیه اسناد روزانه در نرم افزارهاي حسابداري و تهيه  گزارشات مدیریتیتحریر دفاتر قانونیتهيه و تنظيم اظهارنامه مالياتی عملکرد و اظهارنامه ارزش افزودهتهيه و تنظيم فهرست معاملات فصلیتهيه و تنظيم لیست حقوق به اداره  دارایی و بیمه تامین اجتماعیایجاد کدینگ حسابداريکلیه خدمات فوق به صورت ساعتی، روزانه، ماهیانه و پروژه ای پذیرفته می شود.0933637656809334371440

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Julia's site نیاز دانلود و آموزش رایگان مهندسی مکانیک Beatrice's life Poker_FIC آنلاین هپتا رایانه ablorara تور جزایر سامویی تایلند terssteltiti