نتایج جستجو برای عبارت :

کیه کیه من تویی

چگونه بال زنم تا به ناکجا که توييبلندمی پرم اما ، نه آن هوا که توييتمام طول خط از نقطه ی که پر شده استاز ابتدا که تويي تا به انتها که توييضمیر ها بدل اسم اعظم اند همهاز او و ما که منم تا من و شما که توييتويي جواب سوال قدیم بود و نبودچنانچه پاسخ هر چون و هر چرا که توييبه عشق معنی پیچیده داده ای و به زنقدیم تازه و بی مرز بسته تا که توييبه رغم خار مغیلان نه مرد نیم رهماز این سفر همه پایان آن خوشا که توييجدا از این من و ما و رها ز چون و چراکسی نشسته در آ

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران لباس مشکی محرمی مردانه و زنانه با جنس واقعی درجه A { عمده و تکی } سایت تفریحی پاتوق دوستی | H سئو restfamorta storloominla ❤❤ آسمونی ❤❤ رئال نیوز micmauweitran قابلیتهای جدید نرم افزار حسابداری مهران فروردین