نتایج جستجو برای عبارت :

کوتاهی مو با گریه

با غصه های آل عبا گريه می کنیدر اوج روضه های عزا گريه می کنیما با گناه اشکِ تو را در می آوریماز سوز بی وفایی ما گريه می کنیای صاحب عزا، تو به این روضه های مامی آیی و بدون صدا گريه می کنیگاهی نجف، مدینه، گهی کربلا و گاه»در مشهد امام رضا گريه می کنیبر کشته ی فتاده به هامونِ کربلابر داغ سید الشهدا گريه می کنیاین روزها به حال دل زینب اسیردر ماجرای شام بلا گريه می کنیبر رأس های رفته به بالای نیزه هابا خیزران و طشت طلا گريه می کنیحالا دوباره چشم تو ر
با غصه های آل عبا گريه می کنیدر اوج روضه های عزا گريه می کنیما با گناه اشکِ تو را در می آوریماز سوز بی وفایی ما گريه می کنیای صاحب عزا، تو به این روضه های مامی آیی و بدون صدا گريه می کنیگاهی نجف، مدینه، گهی کربلا و گاه»در مشهد امام رضا گريه می کنیبر کشته ی فتاده به هامونِ کربلابر داغ سید الشهدا گريه می کنیاین روزها به حال دل زینب اسیردر ماجرای شام بلا گريه می کنیبر رأس های رفته به بالای نیزه هابا خیزران و طشت طلا گريه می کنیحالا دوباره چشم تو ر
در مجلس عزای شما گريه می كنم امشب فقط برای شما گريه می كنم  عطر گلاب مرقدتان بر مشام خورد در گوشه ی سرای شما گريه می كنم  چون اشك بین روضه به هر درد مرهم است با نیت شفای شما گريه می كنم  با بال های بی رمق اشك دیده ام در مشرق هوای شما گريه می كنم  من هم مسافرم، وطنم مشهد الرضا ست دنبال رد پای شما گريه می كنم  خواندم چگونه پیر شدی در جوانی ات دارم ز غصه های شما گريه می كنم  عمری برای هجر پدر گريه كرده ای
امشب به رنگ فصل خزان گريه می کنیمهم ناله با زمین و زمان گريه می کنیمهر چند گفته اند که آرام گريه کناما بلند و ضجه ن گريه می کنیمامشب که خانه ی دلمان غم گرفته استمانند ابرهای روان گريه می کنیمهم پای کوچه های مدینه نشسته ایمبا روضه های تازه جوان گريه می کنیمتازه جوان و قد کمانی تعجب استاز غصه های قد کمان گريه می کنیمداریم پای روضهءتان پیر می شویماما هنوز از غمتان گريه می کنیماین خانهء غمی است پر از غربت بقیعاز داغ قبر های نهان گريه می کنیمآر
تنهایم و به غربت خود گريه می کنمبر وسعت مصیبت خود گريه می کنم من آن امیر خسته دل و بی جماعتماز دوری جماعت خود گريه می کنم مردم مرا به جرم عدالت نخواستنددر حسرت عدالت خود گريه می کنم دین خدا خانه نشین شد نه مرتضیبر دین بی جماعت خود گريه می کنم رحمی به قلب خسته ی اهل مدینه نیستبر غربت امامت خود گريه می کنم با یاد فاطمه که کتک خورد و دم نزدتا قبر و تا قیامت خود گريه می کنم آن لکه خون روی لباسش دلم شکستبر یاور ولایت خود گريه می کنم 
  از هجر تو طبیعت ما گريه می کند چشم تمام آینه ها گريه می کند   چشم انتظار آمدنت شیر خواره‌ای است گهواره‌ای به کرب و بلا گريه می کند   پای سه ساله‌ای که پر تاول آمده است دارد به اشک آه و دعا گريه می کند   در علقمه به خاطر تو مشک پاره ای دارد کنار دست جدا گريه می کند   گودال سرخ روز عطش نعره می کشد از روضه های خون خدا گريه می کند 
اشعار شهاد ت امام حسن عسکری علیه السلام ـ امیر حسین الفتامروز با تمام توان گريه می کنیمهمراه با امام زمان گريه می کنیمدر پشت دسته های عزا سوی سامرادر لا به لای ان گريه می کنیمشاید نماز ظهر رسیدیم در حرمآن لحظه با صدای اذان گريه می کنیمآقا اگر به مرقدشان راهمان دهنددر روضه ی مبارکشان گريه می کنیمدر غصه اسارت مردی که سال هااز او نبوده نام و نشان گريه می کنیمبر لحظه ای که آب طلب کرد آن امامما نیز یاد تشنه لبان گريه می کنیمهم در گریز روضه
آقای من بزرگ قبیله ز داغ تو بر روی خاک عرصه ی م گذاشتند هستی گریست تا نوه هایت رسیده و با گريه روی سینه ی تو سر گذاشتند تو باغبان امتی و جای اجر تو یک شاخه یاس را وسط در گذاشتند با رفتنت مصیبت زهرا شروع شد داغ پسر به سینه ی مادر گذاشتند در کوچه ها غرور علی را کسی شکست در کوچه بود فاطمه روی زمین نشست  (مسعود اصلانی) در ماتم فراق پدر گريه می کنم همراه شمس و نجم و قمر گريه می کنم شب ها و روزها ز غمش مویه می کنم&n
وقتی تو گريه می كنیچرخش زمین هیچ استتمام ایدئولوژی های حاكم پوچ استوقتی تو گريه می كنیتمام طعم های جهان تلخ استتمام حادثه ها بیرنگتمام رابطه ها در جنگ استوقتی تو گريه می كنی بهار یا زمستان فقط یك اسم استچه فرق می كند تاریخوقتی گذر زمان درد استوقتی تو گريه می كنی دلت پر از درد استارغوانمبا من بگو از درداین مرددلش بی تو سرد استحتی گريه هایت هم؛بهانه حیاتمچین شو، دیوارت می شومبرمودا شو، در تو غرق می شومارتش جنگ شو؛ میدان سرخت می شومبمب ش
کمال مومنیکم گريه کن که گريه امانت بریده استگویا که وقت رفتن بابا رسیده استحق داری از غمش به سر و سینه می زنیچون مثل او کسی به دو عالم ندیده استدر روز آخرش چه شده این چنین نبیجز اهل بیت تو ز همه دل بریده استبر روی سینه اش حسنین ناله می زننداشکش برای هر دو ز غم ها چکیده استبرگو که مرتضی چه شنیده کنار اورنگش چنین ز طرح مسائل پریده استاین جا همه برای شما گريه می کنندچون از سقیفه بوی جسارت وزیده استاین روزها به پشت در خانه ات مروگویا عدو که نقشه ی ق
دکتر سلام – آیا تا کنون فکر کرید که چرا گريه می کنید؟ دلایل بسیاری در گريه کردن وجود دارد:گريه بخشی از طبیعت انسان است چه دوست داشته باشید یا نداشته باشید. هنگامی که دل انسان دچار درد و عذاب می شود، گريه باعث می شود که احساس بهتری پیدا کنید و اخلاق و رفتارش […]لینک منبع و پست :دلایل گريه کردن و انواع مختلف اشکhttp://www.hidoctor.ir/57447_%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%a7%d8%b4%da%a9.html/
اشعار شهاد ت امام حسن عسکری علیه السلام ـ جوادپرچمیتو ضعف می کنی پسرت گريه می کندمهدی رسیده و به برت گريه می کندخاکی شده است موی سرت گريه می کنداین ظرف آب بر جگرت گريه می کندبر روی دامن پسرت دست و پا مینگونه چنگ بر روی این خاک ها مزنآقا سلام بر تو و دریای تشنه اتاین کاسه می خورد روی لب های تشنه اتیاد حسین می دمد از نای تشنه اتدادی سلام بر لب بابای تشنه اتخونابه گرچه از دهنت ریخته شدهآلاله روی پیرهنت ریخته شدهشکرخدا که لعل لبت خیزران نخوردش
هم خوشحالی و هم شرمندگی ، چه حس عجیبی می‌شود.خوشحال از ولادت منجی و شرمنده از کوتاهي خودم و طولانی شدن غیبت. برنامه امسال من این است :روز را جشن می‌گیرم و شب را احیاء. هم خوشحالم و هم شرمنده. در احیاء شب نیمه شعبان ، مقداری از بی‌نهایت کوتاهي هایم را با گريه و استغاثه جبران می‌کنم تا کمی از عذاب وجدانم بکاهم. #دلنوشته_مهدوی #طرح_مهدوی ویژه #نیمه_شعبان
دخترم گريه ی تو  پشت مرا می شکندبیش از این گريه مکن قلب خدا می شکندچه کنی بر دل خود آب شدی از گريهبغض سر بسته از این حال و هوا می شکندتا که نشکسته ای از غصه کمی راه بروکه قد و قامت تو زیر بلا می شکندباز بوسیدم از این دست که زد شانه مراحیف یک روز کسی دست تو را می شکندتو سیه پوش من و شهر به همدردی توحرمت شیر خدا را همه جا می شکندکودکانت همه در پشت سرت می لرزندکه درِ خانه به یک ضربه ی پا می شکندمی دوی پشت علی تا که رهایش نکنیضربه ای می رسد و آینه را م
بوی جدایی می رسد از گريه هایمبر درد هجرانت حسین جان مبتلایمدر این دو ماهی که عزادار تو بودمآیا قبولم کرده ای ای مقتدایم ؟با این گناهان بزرگ و بی شمارملایق نبودم تا کنی آقا صدایمامّا ز لطف و مرحمت دستم گرفتیاز مجلس روضه نکردی تو جدایمرزق حلالم گريه بر داغ تو بودهآن گريه هایی که بُوَد آب بقایمیادش به خیر در اوّلین روز مُحرّمسوز دل و اشک و نوا کردی عطایمیادش به خیر هنگام هیئت بین گريهحس می نمودم زائر عرش خدایمیادش به خیر با هر سلام و عرض حاجترن
دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی به نام از تنهایی گريه مکنDownload New Music Salar Aghili – Az Tanhaei Gerye Makonای دل دیوانه دل من لبریز بهانه دل مندر خلوت خانه دل من از تنهایی گريه مکناز تنهایی گريه مکن از تنهایی گريه مکناز تیرگی زندگیم چون سرشار از خستگیماز عادت دلبستگیم از تنهایی گريه مکناز تنهایی گريه مکن از تنهایی گريه مکندانلود آهنگ سالار عقیلی از تنهایی گريه مکنبرای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید .دانلود آهنگ با کیفیت 320از تنهایی گريه مکن دانلود آهنگ دان
دارمت یا ندارمت؟! سخت استبا دلی تکه پاره گريه کنم یا بمان یا برو. نمیخواهمبعد ازین نیمه کاره گريه کنم نگرانم برای بال و پرتزخم های تنم فدای سرت تو برو با خیال راحت تابا تنی پاره پاره گريه کنم "مرگ مارا جدا نخواهد کرد" نکند مرده ای. زبانم لال زنده شو من دلم نمیخواهد روی این سنگواره گريه کنم دوستم داری و نمی مانیدوستت دارم و نمیخواهی بروم یا بمانمت؟! نگذاربین این استخاره گريه کنم با کسی که نمانده خوش بختم آن کسی را که رفته می خواهمچند قرن از تو
شام غریبانکتاب صدف نبوت ۵ – غلامرضا سازگاربنال ای دل بسوز ای دل شب شام غریبان استعلــی از دیــده گــریـان و مدینـه بیـت‌الحزان استمدینه! گريه کن امشب                  که بی‌مادر شده زینبامیرالمؤمنین امشب کفن کـن جسم زهرا راز اشـک دیده دریا کن تمام دشت و صحرا رامدینه! گريه کن امشب                  که بی‌مادر شده زینبامیرالمؤمنین امشب کنار تربت زهرابنـال آهسته‌آهسته کنار تربت زهرامدینه! گريه کن امشب &nbs
چرا ناگهان دارم گريه میکنم؟؟ از چی اینقدر ناراحتم؟!از اینکه خدا توی شرایطی قرارم داده، که خوبی زیاد دارهولی .این ولی پدرمو در اوردهمیفهمی چی میگم؟!.و یه عالمه حرف نگفتهکه انگار رو دلم سنگینهمگه من خواستم اینجوری باشه؟.ازت بدم نمیاد آنه.تو حق داری ناراحت باشیمیدونم که چاره نداشتیمیفهممگريه کنشاید سبک تر بشیاشکال نداره گريه کنفقط نیم ساعت وقت داری گريه کنی.نه بیشتر.بدون اینو. خدا میدونه.میدونه که داری تلاشتو میکنیولی کاشخدا کار
عکس عاشقانه گريه دار 94عکس عاشقانه گريه دار 94عکس عاشقانه گريه دار 94عکس عاشقانه گريه دار 94عکس عاشقانه گريه دار 94عکس عاشقانه گريه دار 94عکس عاشقانه گريه دار 94عکس عاشقانه گريه دار 94عکس عاشقانه گريه دار 94عکس عاشقانه گريه دار 94عکس عاشقانه گريه دار 94عکس عاشقانه گريه دار 94عکس عاشقانه گريه دار 94
هی مینویسم و هی گريه میکنم با خاطرات تو هی گريه میکنم رفتن چه زود بود برایت عزیز من هی بغض میکنم و گريه میکنم ای نیمه راه مصطفی جان، رفیق من باور نمیکنم و هی گريه میکنملعنت کوه، به دره ، به آسمان لعنت به من که هی گريه میکنم  رفتی که رفتن تو اوج غصه هاست بر غم فرود میکنم و گريه میکنم   میشوم به قصا و قدر ولی از دوری رفیق خداااا، گريه میکنم  ای  نیمه راه رفیق شفیق مندریا بسازم از غم تو، گريه میکنم  م.
بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم می گویند زاهد وارسته ای در بصره ست داشت در بستر مرگ قرار گرفت، خویشانش بر بالین او نشسته و گريه می کردند. زاهد به پدرش رو کرد و گفت: چرا گريه می کنی؟ پدر گفت: چگونه گريه نکنم، وقتی فرزندی از دنیا برود، پشت پدر می شکند.زاهد به مادرش گفت: چرا گريه می کنی؟ مادر گفت: چگونه نگریم که امیدوار بودم در ایام پیری عصای دستم باشی و به من خدمت کنی، و در هنگام بیماری و مرگم در بالینم باشی. زاهد به همسرش گفت: چرا گريه می کنی
در اجر و ثواب گريه بر امام حسین علیه السّلام اجر و مزد گريه برای آن حضرت بسیار عظیم و بزرگ است و خداوند خود ضامن آن می‌باشد. گريه برای آن حضرت سختی‌های زمان احتضار را از بین می‌برد زیرا امام صادق علیه السّلام به مسمع بن عبدالملک فرمودند: آیا مصائب آن جناب (امام حسین علیه السّلام) را یاد می‌کنی؟ عرض کرد: بلی والله مصائب ایشان را یاد کرده و گريه می‌کنم. حضرت فرمودند: آگاه باش که خواهی دید در وقت مردن پدران مرا که به ملک الموت وصیت تو را می‌کنند
السَّلامُ عَلَیْكِ یا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ، یا قُرَّةَ عَیْنِ الرَّسُولِگل، بر من و جوانی ِ من،گريه می کندبلبل به هم زبانی ِ من،گريه می کندمن گريه مخفیانه نمودم،ولی علیبر گريه ی نهانی ِ من گريه می کندبراتون بگم حال فاطمه این روزا چگونه ست؟امام صادق (ع)فرمود :*" لَزمَتِ الفَراش" مادر ما تو بستر افتاد، دیگه نتونست بلند شه "وَ نَحِلَ جِسمُها و ذاب لَحمُها" روز به روز بدنش ضعیف و لاغر می شد "حَتی صارَت كالخَیال" از مادر ِ ما فقط یه شبهی باقی مانده
با غصه های آل عبا گريه می کنیدر اوج روضه های عزا گريه می کنیما با گناه اشکِ تو را در می آوریماز سوز بی وفایی ما گريه می کنیای صاحب عزا، تو به این روضه های مامی آیی و بدون صدا گريه می کنیگاهی نجف، مدینه، گهی کربلا و گاه»در مشهد امام رضا گريه می کنیبر کشته ی فتاده به هامونِ کربلابر داغ سید الشهدا گريه می کنیاین روزها به حال دل زینب اسیردر ماجرای شام بلا گريه می کنیبر رأس های رفته به بالای نیزه هابا خیزران و طشت طلا گريه می کنیحالا دوباره چشم تو ر
چه مرگم شده واقعا؟بخاطر حرف یه آدم بیسواد احمق . هر بخشی باید یه بار بشینم گريه کنم یکی از چندش ترین بخش هاست عققققققق کی اینهمه ضعیف شدم من؟سر همه چی گريه م میگیره کاش می فهمیدی دردمو باز جرقه دیدم ولی سردرد ندارم ام اس نگیرم یه وقت همینو فقط کم دارم گندش بزنن
دانلود آهنگ جدید اشوان غرق گريههمینک از آپ موزیک ترانه بسیار زیبای اشوان بنام  غرق گريه همراه با تکست و کیفیت عالی آماده شده استDownload New Song By : Ashvan - Gharghe Gerye With Text And Direct Links In UpMusic───┤ ♩♬♫♪♭ ├───متن ترانه :خیرم به دیوار بیمار دائم بیدار من اینه حالم تو در چه حالی بعد از این ♫♪♭بی تو دستام یخ کرده و دیگه نمونده صحبتی  ♫♪♭پیش مردم خندون داغون از تو عوض شدی که نمیشناسمت این آخرا ♫♪♭بسه گريه بسه دعوا تمومه دیگه ماجرا  ♫♪♭───┤
دانلود آهنگ جدید اشوان غرق گريههمینک از آپ موزیک ترانه بسیار زیبای اشوان بنام  غرق گريه همراه با تکست و کیفیت عالی آماده شده استDownload New Song By : Ashvan - Gharghe Gerye With Text And Direct Links In UpMusic───┤ ♩♬♫♪♭ ├───متن ترانه :خیرم به دیوار بیمار دائم بیدار من اینه حالم تو در چه حالی بعد از این ♫♪♭بی تو دستام یخ کرده و دیگه نمونده صحبتی  ♫♪♭پیش مردم خندون داغون از تو عوض شدی که نمیشناسمت این آخرا ♫♪♭بسه گريه بسه دعوا تمومه دیگه ماجرا  ♫♪♭───┤
دانلود آهنگ جدید اشوان غرق گريههمینک از آپ موزیک ترانه بسیار زیبای اشوان بنام  غرق گريه همراه با تکست و کیفیت عالی آماده شده استDownload New Song By : Ashvan - Gharghe Gerye With Text And Direct Links In UpMusic───┤ ♩♬♫♪♭ ├───متن ترانه :خیرم به دیوار بیمار دائم بیدار من اینه حالم تو در چه حالی بعد از این ♫♪♭بی تو دستام یخ کرده و دیگه نمونده صحبتی  ♫♪♭پیش مردم خندون داغون از تو عوض شدی که نمیشناسمت این آخرا ♫♪♭بسه گريه بسه دعوا تمومه دیگه ماجرا  ♫♪♭───┤
دانلود آهنگ جدید اشوان غرق گريههمینک از آپ موزیک ترانه بسیار زیبای اشوان بنام  غرق گريه همراه با تکست و کیفیت عالی آماده شده استDownload New Song By : Ashvan - Gharghe Gerye With Text And Direct Links In UpMusic───┤ ♩♬♫♪♭ ├───متن ترانه :خیرم به دیوار بیمار دائم بیدار من اینه حالم تو در چه حالی بعد از این ♫♪♭بی تو دستام یخ کرده و دیگه نمونده صحبتی  ♫♪♭پیش مردم خندون داغون از تو عوض شدی که نمیشناسمت این آخرا ♫♪♭بسه گريه بسه دعوا تمومه دیگه ماجرا  ♫♪♭───┤

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
๑۩ کانون مسجد جامع کترا ۩๑ Basketlinne Barn|NBA Linnen Sverige conmasibca exmortaredc تنها تولید کننده دستگاه یخساز پولکی مدیران شایسته، سازمان موفق محیی شكوه سرخ مشاوره روانشناسی unofingi