نتایج جستجو برای عبارت :

کنگره60 شعبه رودهن

اسیستانت، مسئول و سرپرست همسفران در یک نمایندگی است، همچون مادری مهربان حامی و نظاره گر رشد همسفر در شعبه می باشد.به مناسبت هفته اسیستانت و مرزبان، مصاحبه ای با خانم مهشید اسیستانت محترم نمایندگی رودهن داشتیم که پر از تجربیات و آموزه های دلنشین است.
جلسه ی سیزدهم از دور یازدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران؛ نمایندگی رودهن با استادی خانم مهتاب، نگهبانی خانم زهرا و دبیری خانم نازنین با دستورجلسه( سیستم ایکس) روز سه شنبه در تاریخ 23 مهر 98 ساعت 16 برگزار گردید.
"به نام قدرت مطلق الله"جلسه نهم از دور دوم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران کنگره۶۰،نمایندگی گنجعلی خان،به استادی همسفر رزا،نگهبانی همسفر مهدیه ودبیری همسفر سمیه،با دستور جلسه:"حرمت کنگره۶۰،چرا رابطه مالی وکاری در کنگره ممنوع است؟"در روز دوشنبه نهم تیرماه ۱۳۹۹،راس ساعت ۱۶ آغاز به کار نمود.
"به نام قدرت مطلق الله"جلسه نهم از دور دوم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران کنگره۶۰،نمایندگی گنجعلی خان،به استادی همسفر رزا،نگهبانی همسفر مهدیه ودبیری همسفر سمیه،با دستور جلسه:"حرمت کنگره۶۰،چرا رابطه مالی وکاری در کنگره ممنوع است؟"در روز دوشنبه نهم تیرماه ۱۳۹۹،راس ساعت ۱۶ آغاز به کار نمود.
جلسه ی چهاردهم از دور یازدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران؛ نمایندگی رودهن با استادی همسفر فاطمه، نگهبانی همسفر زهرا و دبیری موقت همسفر رضوان با دستور جلسه D SAP روز سه شنبه در تاریخ 30 مهر 98 ساعت 16 برگزار گردید.
جلسه هشتم ازدور دوازدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران ;نمایندگی رودهن با استادی کمک راهنما همسفر مژگان ونگهبانی همسفر نازنین ودبیری همسفر شادی بادستور جلسه (جهانبینی ورزش)روز سه شنبه 10دی 98ساعت 16برگذار گردید. 
جلسه یکم از دور دوازدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران؛ نمایندگی رودهن با استادی اسیستانت محترم همسفر مهشید، نگهبانی همسفر نازنین، دبیری همسفر نرگس با دستور جلسه (رابطه یادگیری و معرکه گیری) روز سه شنبه تاریخ 14 آبان 98 ساعت 16 برگزار گردید.
روز سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ اعضای لژیون سردار شعبه رودهن گروه همسفران با پوشش سپید به نشان پاکی میزبان دیگر همسفران در این شعبه بودند و  به  میمنت این جشن بزرگ  و یمن قدوم این عزیزان همسفر آذین بستند .به نظاره نشستند و به ثبت لحظات دل بستند . لحظاتی مملو از عشق و  ایمان .جا دارد این لحظات ناب را با دیگر اعضای کنگره ۶۰ به اشتراک بگذاریم تا شما هم در شادی ما سهیم باشید .
روز سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ اعضای لژیون سردار شعبه رودهن گروه همسفران با پوشش سپید به نشان پاکی میزبان دیگر همسفران در این شعبه بودند و  به  میمنت این جشن بزرگ  و یمن قدوم این عزیزان همسفر آذین بستند .به نظاره نشستند و به ثبت لحظات دل بستند . لحظاتی مملو از عشق و  ایمان .جا دارد این لحظات ناب را با دیگر اعضای کنگره ۶۰ به اشتراک بگذاریم تا شما هم در شادی ما سهیم باشید .
روز جمعه 13دی ماه 98مسابقات والیبال هفته سوم ازدوره چهارم مسابقات عقاب طلایی والیبال همسفران, بین تیم های رودهن وفردوسی مشهد برگذار گردید.که نتیجه مسابقات در ست دوم:به تیم فردوسی مشهد واگذار گردید .برای تمام عزیزان دردوره های بعدی مسابقات آرزوی موفقیت وپیروزی داریم.درادامه شاهدرهایی همسفرسلیمه بودیم این رهایی رابه کمک راهنما محترم خانم فاطمه وبه همسفرسلیمه تبریک عرض می نماییم.
جلسه ی دهم از دور یازدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران نمایندگی رودهن با استادی خانم فاطمه، نگهبانی خانم زهرا و دبیری خانم نازنین با دستور جلسه( صورت مسئله اعتیاد) روز سه شنبه در تاریخ 2 مهر98 ساعت17 برگزار گردید.
روز دوشنبه 22 مهر 1398 اولین مراسم بستن پیمان و اهدا شال کمک راهنمایی در نمایندگی آکادمی با حضور دبیرکل جمعیت احیای انسانی کنگره60 مهندس حسین دژاکام ، دیده بانان و 62 تن از  قبول شدگان در این آزمون برگزار شد. گفتنی است قبول شدگان از نمایندگی های ارتش ، صالحی ، شهرری ، آکادمی ، آبادان ، شیخ بهایی ، شیراز ، گیلان ، تبریز ، کرج ، رودهن و ابوریحان بودند.
ویلیام ال وایت مدیر پیشین انیسیتو ملی سوء مصرف مواد مخدر آمریکا » در اخیر نامه به مهندس دژاکام بنیان کنگره60 » گفت:بابت تفکراتتان درباره نحوه برخورد با این پاندمی و قدمهایی که برای کم نمودن اثراین بیماری بر روی اعضای کنگره ۶۰ برداشته اید سپاسگزارم و تحت تاثیر قرار گرفتم.
ویلیام ال وایت مدیر پیشین انیسیتو ملی سوء مصرف مواد مخدر آمریکا » در اخیر نامه به مهندس دژاکام بنیان کنگره60 » گفت:بابت تفکراتتان درباره نحوه برخورد با این پاندمی و قدمهایی که برای کم نمودن اثراین بیماری بر روی اعضای کنگره ۶۰ برداشته اید سپاسگزارم و تحت تاثیر قرار گرفتم.
جلسه اول ازدور سیزدهم کارگاها ی آموزشی خصوصی ویژه همسفران نمایندگی رودهن بااستادی  اسیستانت محترم خانم ناهید ونگهبانی همسفر مونا ودبیری همسفر رضوان بادستور جلسه (سیگار) روز سه شنبه 13خردادماه 99 ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.  
جلسه دهم ازدور سیزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران نمایندگی رودهن بااستادی همسفر سمیرا ونگهبانی همسفر مونا ودبیری همسفر سحر بادستور جلسه :عدالت،آیا در کنگره همه باهم برابرند؟ روز سه شنبهشهریوماه 99ساعت: 16:30آغاز به کار نمود.خلاصه سخنان استاد:
جلسه دهم ازدور سیزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران نمایندگی رودهن بااستادی همسفر سمیرا ونگهبانی همسفر مونا ودبیری همسفر سحر بادستور جلسه :عدالت،آیا در کنگره همه باهم برابرند؟ روز سه شنبهشهریوماه 99ساعت: 16:30آغاز به کار نمود.خلاصه سخنان استاد:
جمعه20دی ماه1398آعازیک صبح عالی درپارک طالقانی باحضور همسفران نمایندگی رودهن وفعالیت درانواع رشته های ورزشی ویک خداقوت ویژه به همسفر لیلا لژیون یکم که به تنهایی خدمتگذاردر قسمت والیبال بودند.
با سلام و احترامقابل توجه ایجنتها و مسئولین نمایندگی های کنگره ۶۰ در سراسر کشور:با توجه به وم تشکیل لژیون، در فضای مجازی، از ابتدای تعطیلی جلسات نمایندگیها و تاکید بنیان کنگره۶۰،بر فعالیت کلیه لژیونها به صورت مجازی؛از کلیه ایجنهتای محترم کنگره۶۰ خواهشمند است،پس از بررسی لازم، نام و شماره لژیونهایی که در فعالیت فوق به صورت مستمر شرکت نداشته اند را حداکثر تا تاریخ ۲۳فروردین به دفتر راهنمایان کنگره ارسال نمایند.۹۹/۱/۱۷با احترامدیده بان
روز دوشنبه 22 مهر 1398 اولین مراسم بستن پیمان و اهدا شال کمک راهنمایی در نمایندگی آکادمی با حضور دبیرکل جمعیت احیای انسانی کنگره60 مهندس حسین دژاکام ، دیده بانان و 62 تن از  قبول شدگان در این آزمون برگزار شد. گفتنی است قبول شدگان از نمایندگی های ارتش ، صالحی ، شهرری ، آکادمی ، آبادان ، شیخ بهایی ، شیراز ، گیلان ، تبریز ، کرج ، رودهن و ابوریحان بودند.
جلسه شورای تامین شهرستان مبارکه باحضور اعضاء کنگره60 برای تامین زمین از طرف فرمانداری، جهت تاسیس شعبه در شهرستان مبارکه و استقبال پرشور و گرم مقامات شهرستان مبارکه با این پیشنهاد.اعضاء حاضر در این جلسه: فرماندار محترم مبارکه ، دادستان محترم مبارکه ، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مبارکه ، فرمانده سپاه پاسداران شهرستان مبارکه ، مدیر کل بهزیستی شهرستان مبارکه ، شهردار محترم شهرستان مبارکه و چند تن از مقامات و معاونان شهرستان مبارکه و دی
جلسه شورای تامین شهرستان مبارکه باحضور اعضاء کنگره60 برای تامین زمین از طرف فرمانداری، جهت تاسیس شعبه در شهرستان مبارکه و استقبال پرشور و گرم مقامات شهرستان مبارکه با این پیشنهاد.اعضاء حاضر در این جلسه: فرماندار محترم مبارکه ، دادستان محترم مبارکه ، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مبارکه ، فرمانده سپاه پاسداران شهرستان مبارکه ، مدیر کل بهزیستی شهرستان مبارکه ، شهردار محترم شهرستان مبارکه و چند تن از مقامات و معاونان شهرستان مبارکه و دی
شعبه، به یکی از بخش های یک شرکت گفته می شود که امکان فروش و خدمات شرکت را در مکانی که ممکن است فاصله ی زیادی با مرکز اصلی شرکت داشته باشد، دارد و می تواند آن را رواج دهد.تعریف و تفاوت شعبه خارجی و نمایندگی خارجیمیزان و قدرت و اندازه ی خودمختاری یک شعبه، به میزان موافقت شرکت مادر بستگی دارد.همچنین عهده دار حقوقی شعبه، به عهده ی شرکت اصلی یا همان شرکت مادر می باشد.ولی در نمایندگی اشخاص حقیقی یا حقوقی خودگردان ساکن ایران، اامی نمی باشد که شعبه
روز دوشنبه 22 مهر 1398 اولین مراسم بستن پیمان و اهدا شالکمک راهنمایی در نمایندگی آکادمی با حضور دبیرکل جمعیت احیای انسانی کنگره60 مهندسحسین دژاکام ، دیده بانان و 62 تن از  قبول شدگان در این آزمون برگزار شد.گفتنی است قبول شدگان از نمایندگی های ارتش ، شمس ، شهرری ، آکادمی ، آبادان ، شیخبهایی ، شیراز ،سمنان، گیلان ، کرج ، رودهن و ابوریحان بودند.
روز دوشنبه 22 مهر 1398 اولین مراسم بستن پیمان و اهدا شالکمک راهنمایی در نمایندگی آکادمی با حضور دبیرکل جمعیت احیای انسانی کنگره60 مهندسحسین دژاکام ، دیده بانان و 62 تن از  قبول شدگان در این آزمون برگزار شد.گفتنی است قبول شدگان از نمایندگی های ارتش ، شمس ، شهرری ، آکادمی ، آبادان ، شیخبهایی ، شیراز ،سمنان، گیلان ، کرج ، رودهن و ابوریحان بودند.
تولد پنج سال رهایی (آزادمردی) همسفر مریم و مسافر رضا شهریاری (ایجنت محترم نمایندگی رودهن)، رهجوی آقای محمد صداقت دیده‌بان محترم کنگره60 را با شور فراوان جشن گرفتیمدر ادامه گزارش تصویری این مراسم در نمایندگی رودهن پیش روی شماست
جلسه ی چهاردهم از دور سیزدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصیویژه ی همسفران نمایندگی رودهنبه استادی همسفر میترانگهبانی همسفرمونا و دبیری همسفر سحربا دستور جلسه ی: وم ایجاد دانشگاه در روز سه شنبه ۲۹مهرماه راس ساعت ۱۶ آغاز به کار نمود.خلاصه سخنان استاد :
جلسه ی چهاردهم از دور سیزدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصیویژه ی همسفران نمایندگی رودهنبه استادی همسفر میترانگهبانی همسفرمونا و دبیری همسفر سحربا دستور جلسه ی: وم ایجاد دانشگاه در روز سه شنبه ۲۹مهرماه راس ساعت ۱۶ آغاز به کار نمود.خلاصه سخنان استاد :
روز دوشنبه 22 مهر 1398 اولین مراسم بستن پیمان و اهدا شال کمک راهنمایی در نمایندگی آکادمی با حضور دبیرکل جمعیت احیای انسانی کنگره60 مهندس حسین دژاکام ، دیده بانان و 62 تن از  قبول شدگان در این آزمون برگزار شد. گفتنی است قبول شدگان از نمایندگی های ارتش ، صالحی ، شهرری ، آکادمی ، آبادان ، شیخ بهایی ، شیراز ، گیلان ، تبریز ، کرج ، رودهن و ابوریحان بودند.
این جلسه سیزدهمین جلسه از دور سی و یکم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60 نمایندگی ستارخان روزهای دوشنبه مورخ 99/07/21 به استادی ایجنت محترم شعبه مسافر حمید،  نگهبانی مسافر مرتضی و دبیری مسافر محمد با دستور جلسه  هفته ایجنت و مرزبان راس ساعت 17:00 آغاز به کارکرد.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
××× انـیــمـه گِـیـــت ××× زیبایی ها ... رشت نیوز کتابخانه عمومی علامه تنکابنی arezoo-text آقای با کلاس خیریه ابرار قائم menrovosac rganozerar tigedneubest