نتایج جستجو برای عبارت :

کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان

رهایی شماره 7 لژیون نوزدهم شعبه شيخ بهايي اصفهانروز چهارشنبه دوازدهم مهر ماه شاهد رهایی همسفر لیلا و مسافر هاشم بودیم از طرف همسفران لژیون آینده روشن، این رهایی زیبا را به همسفر لیلا و مسافرهاشم تبریک عرض می نماییم و امیدواریم در سفر دوم از خدمتگزاران کنگره باشند.
روز یکشنبه مورخ 98/03/12 جلسه پنجم از دوربیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شيخ بهايي اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره ، من چه کرده ام ؟با نگهبانی مسافرمرتضی و استادی مسافر امیرحسین و دبیری مسافر مهدی راس ساعت 17:30 آغاز بکار نمود. کنگره راه خودش را ادامه میدهد چون یک تفکر است چه ما کمک بکنیم وچه نکنیم راه خودش را ادامه میدهد فقط ما هستیم که از قافله جا میمانیم ودیگ
به مناسبت هفته سایت گفتو گویی با مسئول سایت شعبه شيخ بهايي و سایت نمایندگی ورزش اصفهان مسافر مصطفی جعفری داشتیم. هر جایگاه خدمتی در کنگره لذت به خصوص خود را دارد ، خدمت در بخش سایت نیز خدمت بسیار لذت بخشی است و دارای انرژی بسیار زیادی است
تبررریک تبرررریک تبررررررریکتبریک میگم خدمت خانوم زهرا کمک راهنمای خوب و عالی قدره لژیونمون و همچنین تبریک ویژه به آقای مهندس دژاکام و همینطور کلیه اعضای شعبه شيخ بهايي ک در این راستا کمک کردندو تبررریک آخر به مسافر و همسفر عزیز و کمک راهنمای خوب مسافر که در این راهه سخت و دشوار،راه رو برای مسافرعزیزمون هموار ساختند.#رهایی#شعبه شيخ بهايي#کنگره 60 چهارشنبه 13 شهریور 98
رهایی های روز چهارشنبه مورخ 98/11/30روز چهارشنبه  مانند هفته های گذشته شاهد رهایی7 نفراز اعضاء کنگره 60 شعبه شيخ بهايي از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شيخ بهايي، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.
به نام خالق زیبایی هاگزارش تصویری از مراسم پیمان و اهدا شال کمک راهنمایی مسا فران شعبه شيخ بهايي از طرف ایجنت ، مرزبانان و کلیه مسافران و همسفران شعبه شيخ بهايي اصفهان به کمک راهنمایان جدید تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روزافزون در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نمایم. 
رهایی های روز چهارشنبه مورخ 98/12/7روز چهارشنبه  مانند هفته های گذشته شاهد رهایی 2 نفراز اعضاء کنگره 60 شعبه شيخ بهايي از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شيخ بهايي، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.
رهایی های روز چهارشنبه مورخ 98/09/20روز چهارشنبه  مانند هفته های گذشته شاهد رهایی نفر 8 از اعضاء کنگره 60 شعبه شيخ بهايي از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شيخ بهايي، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.
رهایی های روز چهارشنبه مورخ 98/9/6روز چهارشنبه مانند هفته های گذشته شاهد رهایی 8 نفراز اعضاء کنگره 60 شعبه شيخ بهايي از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شيخ بهايي، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم
رهایی های روز چهارشنبه مورخ 98/10/25روز چهارشنبه  مانند هفته های گذشته شاهد رهایی 5 نفراز اعضاء کنگره 60 شعبه شيخ بهايي از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شيخ بهايي، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.
رهایی های روز چهارشنبه مورخ 98/10/11روز چهارشنبه  مانند هفته های گذشته شاهد رهایی 4نفراز اعضاء کنگره 60 شعبه شيخ بهايي از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شيخ بهايي، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.
روز شنبه مورخ 99/4/14 جلسه چهارم از دوره چهل وهشتم سریکارگاه های آموزشی خانم های مسافر شعبه یاس اصفهان، با استادی مسافر فاطمه، نگهبانیموقت مسافر مهری و دبیری همسفر هانیه، با دستور جلسه "تعطیلات" راس ساعت11 آغاز به کار نمود.  کنگره بیش از 20 سال است به کار درمان اعتیاد میپردازد. شعبه خانم های مسافر حدود 15 سال است که فعالیت دارد، و اکنون در سه شهرتهران، اصفهان و مشهد به طور مستقل نمایندگی دارند. در کنگره هویت تمام اعضا محفوظمی ماند، زیرا خا
به نام خالق زیبایی هاگزارش تصویری از مراسم پیمان و اهدا شال کمک راهنمایی مسا فران شعبه شيخ بهايي از طرف ایجنت ، مرزبانان و کلیه مسافران و همسفران شعبه شيخ بهايي اصفهان به کمک راهنمایان جدید تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روزافزون در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نمایم. 
رهایی های روز چهارشنبه مورخ 98/08/29روز چهارشنبه مانند هفته های گذشته شاهد رهایی نفر 6 از اعضاء کنگره 60 شعبه شيخ بهايي از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شيخ بهايي، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم
رهایی های روز چهارشنبه مورخ 98/11/23روز چهارشنبه  مانند هفته های گذشته شاهد رهایی 3  نفراز اعضاء کنگره 60 شعبه شيخ بهايي از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شيخ بهايي، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.
به نام قدرت مطلقروز سه شنبه مورخ 98/08/21جلسه نهم از دور بیست و یکم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شيخ بهايي اصفهان بااستادی مسافر مهدی  نگهبانی مسافر محمد رضا ،و دبیری مسافر ایمان با دستور جلسه ((DSTو تجربه من از سم زدایی و سایر روشها)) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
رهایی های روز چهارشنبه مورخ98/08/01روز چهارشنبه  مانند هفته های گذشته شاهد رهایی نفر 11 از اعضاء کنگره 60 شعبه شيخ بهايي از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شيخ بهايي، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم
رهایی های روز چهارشنبه مورخ98/07/24روز چهارشنبه 98/7/24 مانند هفته های گذشته شاهد رهایی نفر 4 از اعضاء کنگره 60 شعبه شيخ بهايي از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شيخ بهايي، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم
رهایی های روز چهارشنبه مورخ 98/06/12روز چهارشنبه مانند هفته های گذشته شاهد رهایی اعضاء کنگره 60 شعبه شيخ بهايي از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شيخ بهايي، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.
به نام قدرت مطلق اللهروز سه شنبه مورخ 98/11/29 جلسه هشتم از دور بیست و دوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شيخ بهايي اصفهان با استادی کمک راهنما ی محترم  مسافر محمد حسین و نگهبانی مسافر محمد رضا و دبیری مسافر کریم با دستور جلسه هفتگی ( وظایف راهنما و رهجو ) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.                    بزرگان میگویند : پای دانش و علم را با نوشتن محکم کنید .زیرا تا زمانی که قلم روی کاغذ نبریم آن مطالب به ذهن ما
رهایی نمایندگی شيخ بهايي   دوشنبه 99/2/1از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شيخ بهايي، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.
رهایی های روز چهارشنبه مورخ 98/06/5روز دوشنبه مانند هفته های گذشته شاهد رهایی اعضاء کنگره 60 شعبه شيخ بهايي از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شيخ بهايي، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.
رهایی های روز چهارشنبه مورخ 98/06/26روز چهارشنبه مانند هفته های گذشته شاهد رهایی اعضاء کنگره 60 شعبه شيخ بهايي از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شيخ بهايي، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.
چهار شنبه 13 آذر 1398 بازدید مدیرکل امور اجتماعی اصفهان از نمایندگی‌های کنگره 60 این استان + 1 9 کنگره 60 ماهی گیری یاد می‌دهد و این تعالیم باعث توانمندسازی اف
به نام قدرت مطلق اللهروز سه‌شنبه مورخ 99/7/29 جلسه سیزدهم از دور بیست و سوم از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شيخ بهايي اصفهان با استادی مسافر مهرداد و نگهبانی مسافر حسن و دبیری مسافر حمید با دستور جلسه هفتگی وم ایجاد دانشگاه» رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.در آینده در این دانشگاه، آموزش‌ها و علم کنگره بصورت آکادمی تدریس می‌شود و همهٔ دنیا می‌توانند از این علم استفاده کنند و بهره ببرند.
رهایی های روز دوشنبه مورخ 99/09/3روز دوشنبه مانند هفته های گذشته شاهد رهایی اعضاء کنگره 60 شعبه شيخ بهايي از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شيخ بهايي، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.
رهایی های روز چهارشنبه مورخ 99/07/16روز چهارشنبه مانند هفته های گذشته شاهد رهایی اعضاء کنگره 60 شعبه شيخ بهايي از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شيخ بهايي، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.
رهایی های روز چهارشنبه مورخ 99/08/21روز چهارشنبه مانند هفته های گذشته شاهد رهایی اعضاء کنگره 60 شعبه شيخ بهايي از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شيخ بهايي، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.
رهایی های روز چهارشنبه مورخ 99/07/23روز چهارشنبه مانند هفته های گذشته شاهد رهایی اعضاء کنگره 60 شعبه شيخ بهايي از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شيخ بهايي، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.
پنجمین جلسه از دوره پنجاه و سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه همسفران شعبه شادآباد، روزهای سه‌شنبه مورخ ۹۹/۶/۱۸ با استادی همسفر ربابه، نگهبانی همسفر فروغ و دبیری همسفر زهرا با دستور جلسه عدالت؛ آیا همه افراد در کنگره ۶۰ با هم برابرند؟ » رأس ساعت ۱۶:۰۰ آغاز به کار نمود.

آخرین جستجو ها

متوسطه اول پردهای زبرا silduatiko Carlos's collection السَّلامُ عَلَیکَ یَا سَیِّدَ السّاداتِ الاَعاظِمِ اَلسَّلامُ عَلَیکَ یَا اَحمَدُ بنُ مُوسَی الکاظِم molneverme nistlangifurs كسب و كار در جهان مجازى عتیق سرویس اولین مرکز خدمات پس از فروش و "تعمیر" لوازم خانگی در ایران طرح تدبیر و همه ی طرح و برنامه های ابتدایی بصورت رایگان