نتایج جستجو برای عبارت :

کتاب اصول حسابرسی فصل تقلب در حسابرسی

از زمان پیدایش حسابرسيتا به امروز، مسئولیت حسابرسان نسبت به تقلب تغییرات زیادی کرده است. چیزی که هماکنون شاهد آن هستیم افزایش مسئولیت حسابرسان نسبت به تقلب است. این امر ریشه درافزایش و گستردگی روزافزون تقلبات و طرح دعاوی جدی علیه حسابرسان است. در واقعحسابرسان با این شیوه و عملکرد سعی می کنند اعتماد خود را نزد جامعه حفظ کنند. یکیاز مهمترین تحولاتی که در این زمینه رخ داد پیدایش نوعی از حسابرسي به نام حسابرسيتقلب است.در ادامه اصول سی

آخرین جستجو ها

meretdico فروشگاه عینک دودی osobenchhat رویـــــای یکتــــا ... wertpercocen مرا تنها آفرید آنکه دوستم داشت! نسیم فرخی باشگاه تیراندازی با کمان کنگره 60 ساز عاشیقی (قوپوز) غلامرضا خلیلی ssanrenfpasce