نتایج جستجو برای عبارت :

کارگاه لژیون اموزشی

یازدهمین جلسه از دور دوم سری کارگاه های آموزش عمومی کنگره۶۰ لژيون خرم آباد روزهای پنجشنبه بااستادی مسافر علی، نگهبانی مسافر شمس‌الدین و دبیری موقت مسافر رضا بادستورجلسه عصاره D.sap درتاریخ98/8/2راس ساعت17آغاز بکار کرد.
این جلسه، هفتمین جلسه از سری اول کارگاه های اموزشي خصوصی همسفران لژيون خرم اباد با نگهبانی خانم ایران ، استادی خانم زهرا و دبیری خانم سبا در ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ راس ساعت ۱۷ با دستور جلسه وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من شروع به کار نمود
عملکرد لژيون هفدهم با دستور جلسه "کارگاه آموزشی و لژيون در فضای مجازی " در سرتاسر زمین و آسمان جاری است مانند خداوند. صوت هم وظیفه ای مانند اداره ی مخابرات در هستی را دارد که می تواند اطلاعات، آگاهی و پیام ها را در سطح زمین انتقال بدهد. حتی ارتباط بین سایر جهان ها و بین اجزای جهان و هستی و نیستی را می تواند فراهم کند.
به نام قدرت مطلق الله قابل توجه مسافران گرامی که خواستار  رهایی از بند نیکوتین هستند لژيون ویلیام وایت هر یکشنبه قبل از جلسات کارگاه اموزشي و لژيونها برگزار میگردد فعلا تا اطلاع ثانویه این لژيون با راهنمایی ایجنت محترم نمایندگی راس ساعت۱۵:۳۰ الی ساعت ۱۴:۱۵  برگزار میگردد لازم به یادآوری میباشد که مسافرانی که نشان ویلیام وایت نداشته و روی برنامه سیگار نباشند(عضو لژيون ویلیام وایت نباشند ) نمیتوانند خدمت داشته باشند.امروزلژیو
قطب کشوری کد نویسی اقدام به برگزاری کارگاه اموزشي appinventor  نموده است از علاقه مندان دعوت میگردد که در این کارگاه اموزشي شرکت کننداولویت با دانش آموزان متوسطه اول است. در صورت تکمیل نشدن ظرفیت از علاقه مندان مقاطع دیگر و حتی همکاران علاقه مند نیز ثبت نام به عمل می اید برای همکاران نیز  گواهی حضور در وبینار را صادر میگردد
روز سه‌شنبه 23 مهرماه 1398 جلسه پنجم از دور هجدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ با استادی  مسافر مهدی ؛ نگهبانی مسافر رحیم و دبیری مسافر حسین  با دستور جلسه " سیستم ایکس  " رأس ساعت ۱۷ شروع به کار نمود.
چهاردهمین جلسه از دور دوم سری کارگاه های آموزش عمومی کنگره۶۰ لژيون خرم آباد روزهای پنجشنبه بااستادی مسافر هوشنگ و نگهبانی مسافر شمس الدین و دبیری مسافر فرشاد بادستور جلسه DSTو تجربه من از سایر روش های ترک در تاریخ 98/08/23 راس ساعت 17 آغاز بکار کرد.
به نام قدرت مطلق الله قابل توجه مسافران گرامی که خواستار  رهایی از بند نیکوتین هستند لژيون ویلیام وایت هر یکشنبه قبل از جلسات کارگاه اموزشي و لژيونها برگزار میگردد فعلا تا اطلاع ثانویه این لژيون با راهنمایی ایجنت محترم نمایندگی راس ساعت16:00 الی ساعت 16:۴۵  برگزار میگردد لازم به یادآوری میباشد که مسافرانی که نشان ویلیام وایت نداشته و روی برنامه سیگار نباشند(عضو لژيون ویلیام وایت نباشند ) نمیتوانند خدمت داشته باشند.دیروز لژیو
جلسه یازدهم از دوره بیست ویکم کارگاه های اموزشي عمومی کنگره ۶۰نمایندگی رودکی شهر قدس با دستور جلسه توان مالی »به استادی مسافر مجید ,نگهبانی مسافر رسول ودبیری مسافر مجتبی پنجشنبه  30 آبان ماه 1398ساعت 17 برگزار شد .
سلام خدمت همکاران استانکارگاه ایمنی و بهداشت در روز پنچ شنبه تاریخ۳۰آبان ماه سال جاری در سالن پژوهشکده واقعدر سنندج_سه راه شالمان_گروههای آموزشی برگزار می شود.حضور همکاران به خصوصسرپرستان محترم در این کارگاه ضروری است.
هشتمین جلسه از دور سوم کارگاه های عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره ۶۰ لژيون خرم آباد با استادی کمک راهنمای محترم مسافر عقیل و نگهبانی مسافر محمد و  دبیری مسافر محسن بادستور جلسه کمک کنگره به من و کمک من به کنگره درتاریخ 1398/1019 رآس ساعت ۱۷ شروع به کار کرد. .
دومین جلسه از دوره بیست و یکم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ نمایندگی رودکی شهرقدس با دستور جلسه جهان بینی در ورزش»به استادی مسافر مجید ٬نگهبانی مسافر احمد ودبیری مسافر حسین ، سه شنبه 10دی ماه1398 ساعت 17برگزار شد.
کارگاه آموزشی مجازی همسفران لژيون ۱۴ با نگهبانی و استادی کمک راهنمای محترم همسفر خانم راضیه و دبیری همسفر خانم سپیده با دستور جلسه سی دی انفاق در روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۳/۲۹ رأس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود.مهمترین خاصیت انسان در صور پنهان،اختیار است و.
جلسه چهاردهم از دور سوم کارگاه های آموزشی عمومی کنره ۶۰ لژيون خرم آباد با استادی مسافر آرمین  نگهبانی مسافر محمد و دبیری محسن در تاریخ 1399/03/29 راس ساعت ۱۷بادستور جلسه کتاب عبور از ۶۰ درجه زیر صفر (تولدکمک راهنمای محترم آقا رضا بهرا می )شروع بکار کرد .
جلسه  پنجم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی سالیانه کنگره60 ویژه لژيون مالی و جشن گلریزان با دستور جلسه،جشن گلریزان در روز دوشنبه مورخ 25/آذر/98با استادی ایجنت محترم مسافر محمد و نگهبانی نگهبان لژيون مالی، مسافر مهرداد و دبیری دبیر لژيون مالی، مسافر سعید راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق اللهاولین جلسه از دوره اول از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 لژيون قیدار با دستور جلسه وادی دوم و تاثیر آن روی من» با استادی کمک راهنمای محترم آقای امیر و نگهبانی آقای مسعود و دبیری آقای علی در روز یکشنبه مورخه 98/08/05 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
مشارکت های مکتوب همسفران لژيون دوازدهم؛ کمک راهنما همسفر شهلادر باب دستور جلسه هفتگی؛ کارگاه های آموزشی و لژيون در فضای مجازی»لژيون‌ها در کنگره بزرگ‌ترین و نیرومندترین ژنراتورهایکنگره هستند که حکم برق و انرژی را در کنگره‌دارند. ما انسان‌ها همه نیازمند آموزشهستیم تا مراحل تکامل را طی کنیم و خدا رو شکر این آموزش‌ها برای ما در کنگره و کارگاهآموزش فراهم بود اما به دلیل بیماری که در کشورمان و سرزمین عزیزمان پیش‌آمده برایرفاه حال خودمان
به نام خالق زیباییهابه اطلاع کلیه همسفران لژيون های (2،4،5،9) می رسانیم که کارگاه آموزشی خصوصی ،برای این لژيون ها در روز دوشنبه 99/03/26 راس ساعت 15 برگزار می گردد و این عزیزان از ساعت 16 تا 17/15 دقیقه در لژيون خود حضور میابند.و لژيون های شماره (1،3،6،7) فقط در لژيون در ساعت 17/30تا /30 دقیقه حضور می یابند و کارگاه آموزشی خصوصی این لژيون ها در هفته بعد روز دوشنبه برگزار میشود که اطلاع رسانی خواهد شد .با تشکر گروه مرزبانی
پنجمین جلسه از دوره پنجاه و سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه همسفران شعبه شادآباد، روزهای سه‌شنبه مورخ ۹۹/۶/۱۸ با استادی همسفر ربابه، نگهبانی همسفر فروغ و دبیری همسفر زهرا با دستور جلسه عدالت؛ آیا همه افراد در کنگره ۶۰ با هم برابرند؟ » رأس ساعت ۱۶:۰۰ آغاز به کار نمود.
کمیته تحقیقات پرستاری با همکاری کانون کارآفرینی و مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و پارک علم و فناوری خراسان شمالی۱۳۹۸/۷/۱۸مدرسین:کارگاه ثبت اختراع: سالار پوربراتکارگاه ثبت شرکت: احسان عباس آبادی
اولین جلسه از دوره بیست ودوم کارگاههای اموزشي عمومی کنگره 60 نمایندگی رودکی شهرقدس با دستورجلسه ازدواج» به استادی مسافر افشین ،نگهبانی مسافرمحمدرضا و دبیری مسافر ابراهیم پنج شنبه 5دی ماه 1398ساعت17برگزار شد.
به نام قدرت مطلق اللهیازدهمین جلسه از اولین دوره از سری کارگاه های آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60 لژيون قیدار با دستور جلسه سیستم ایکس» با استادی کمک  راهنمای محترم آقای بهمن و نگهبانی آقای مهدی و دبیری آقای رضا در مورخه 25/07/98 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
دوازدهمین جلسه از دور دوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره ۶۰ لژيون خرم آباد روزهای پنجشنبه بااستادی مسافر حمید، نگهبانی مسافر شمس‌الدین و دبیری موقت مسافر رضا بادستورجلسه وادی دوم و تاثیر آن روی من در تاریخ 98/08/09راس ساعت17 آغاز به کار کرد.
برگزاری کارگاه آموزش طب سوزنی و سنتی دانشگاه پیام نور واحد هرمزگان کارگاه آموزشی طب سوزنی و طب سنتی در سه مقطع مقدماتی- متوسطه - پیشرفته در دوره های کوتاه مدت و با مدرک معتبر از وزارت علوم برگزار می کند.
به نام قدرت مطلق اللهششمین جلسه از دوره دوم از سری کارگاه های آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60 لژيون قیدار با دستور جلسه گلریزان» با استادی کمک راهنمای محترم آقای مجید و نگهبانی آقای محمد و دبیری آقای رضا در روز پنجشنبه مورخه ۹۸/۰۹/۲۸ راس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
دومین جلسه از دوره بیست ودوم کارگاه های اموزشي عمومی کنگره 60 نمایندگی رودکی شهرقدس بادستور جلسه جهان بینی در ورزش» به استادی مسافر رسول ،نگهبانی مسافر محمدرضا و دبیری مسافر ابراهیم پنج شنبه 12دی ماه 1398راس ساعت 17 برگزار شد.
کارگاه آموزشی لژيون سردار با نگهبانی کمک راهنمای تازه واردین همسفر خانم مژگان» و استادی کمک راهنمای محترم همسفر خانم فاطمه» و دبیری همسفر خانم مریم» با دستور جلسه پول مال کیست؟» روز دوشنبه مورخ ۲۱ / ۷ / ۹۹ راس ساعت ۱۳ آغاز به کار نمود.اگر قرار باشد خداوند به آن هایی که ندارند عطا کند؛ خوب ما هیچ وقت آن صفات را کسب نمی کنیم. هدف از خلقت انسان ها غیر از این نیست که به مقام والای انسانی برسند. در واقع کسی در این دنیا برنده است که.
ساخت سوله کارگاهشرایط ساخت سوله برای کارگاهساخت سوله با توجه به اهداف کارفرما و نیاز های ساختمانی ساخته خواهد شد. سوله های ساختمانی با کاربرد هایی که برایشان در نظر گرفته می شود طراحی و ساخته خواهند شد.یکی از این کاربرد ها و اهداف ساخت سوله برای کارگاه می باشد.امروزه کارگاه ها و کارخانه ها با توجه به قوانین موجود عمدتا در خارج از شهرها و در حومه های شهر ساخته خواهند شد.از سوله جهت ساخت کارگاه های تولیدی صنعتی استفاده خواهد شد. همانگونه که گف
جلسه‌ی دوم از دوره‌ی یکم، کارگاه آموزشی همسفران شعبه ابن سینا،لژيون سردار با استادی ایجنت همسفر فاطمه  نگهبانی همسفر اعظم و دبیری همسفر سهیلا با دستور جلسه‌ی(جشن گلریزان) در تاریخ ۱۹ آبان ۹۹ راس ساعت ۱۴ آغاز به کار کرد.
جلسه دوم از دور سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره ۶۰ لژيون خرم آباد روزهای پنجشنبه مخصوص مسافران و همسفران بااستادی مسافر توکل و نگهبانی مسافر محمد و دبیری مسافر محسن با دستورجلسه وادی سوم و تاثیر آن روی من در تاریخ 98/9/7 راس ساعت 17آغاز بکار کرد.

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
مرجع دانلود فایل های فرهنگیان و دانشگاهی سایت تفریحی الماس آبی Margaret's receptions quenaigily Paul's info وکیل ورزشی، ارائه مشاوره در زمینه حقوق ورزشی و قراردادهای ورزشی پوسته راینبو derichecsaa پمپ آب , پمپ آب خانگی , پمپ آب بی صدا