نتایج جستجو برای عبارت :

چند گونه گیاهی جانوری در ایران به ثبت رسیده

 انواع ایستم هاایستم ، جامعه خود شامل موجودات زنده در یک محیط خاص است.با توجه به برنامه توسعه سازمان ملل متحد ، ایستم های جهان را می توان به پنج دسته عمده تقسیم نمود :کوه ها، جنگل ها، مناطق خشک و نیمه خشک؛ کشاورزی و آب شیرین، ایستم های دریایی و ساحلیتمامی ایستمها ، نقش مهمی را در حفاظت از گونه های گياهي، گونه های جانوري و زندگی انسان بعهده دارند.

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
طراحی و ساخت انواع مدار جرقه زن برای کارهای مختلف laverrewar فروشگاه بهار kerwellpattzan اکو تبریز Robert's blog Clifford's receptions دانلود مرورگر آمار سی سی چین خوردگی های عمر من