نتایج جستجو برای عبارت :

پرواز در آسمان عاشقی پارت 6

هوای پروازباباباقر538پرنده ای درقفسمهر دو بالم زخمیستپر پرواز ندارم چندیستحال آنکه دلمهمچنان پرواز میخواهدپریدن با دوبال وبا دوچشم باز می خواهدپریدن در  آسمان آبیدلم هوای تازه و همراه و همراز  میخواهد پرواز با آواز میخواهداگر پرواز چندیست ناممکندلم هردم تب پرواز میخواهدخوشا آن روزهای  پروازتو را از دور دیدنباهم پرواز کردنرهاشدنتورا در آغوش گرفتنای یاراندلم پرواز میخواهددر آسمان آبی و آفتابی بیکران و ابری و بارانیدلم پر

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
امرن ایران Omron Iran ، فروش اینورتر امرن درمان چاقی و لاغری ادبیات سؤال از ناگفته ها بال های پرواز فروشگاه آقای انگلیسی Juanita's collection رویه مارس۲ Leslie's page heulomisalz