نتایج جستجو برای عبارت :

ي دي بيکران

پیام سی دی بیکرانآنچه باور است محبت است و آنچه نیست، ظروف تهی ست. من که می گویم، کلام خود نیست؛ بلکه فردیست در جمع بیکران هستی که باورش کار هر کس نیست؛ مگر معنای آن بداند که آن چیست. ارابه ها را در بیکران به حرکت در آورید که نگهبانان ماوراء به آنچه در زمین می گذرد، نیازمندند. بشکافید آنچه شکافتنی نیست، در دل سنگ بروید و ترکیب ها را جدا نمایید.
  
پیام سی دی بیکران به آنچه هست پی بردن  تمنای دل می خواهد . الهام به آن شکل می دهد . آنگاه که تصاویری گرفت پالایش های پیاپی تراوش ها را استحکام می بخشد و این سخن در آن حال یه شکل دیگری مورد کاوش ماست یعنی حس . حس مانند خداوند است در هستی و نیستی موجود و رویت ناپذیر . اما هم نام خودش قابل حس است
                                                                         به نام خالق بی همتا روز یک شنبه مورخ بیست و نهم دی ماه نود و هشت مسافران لژیون ۴ به استادی کمک راهنمای محترم مسافر سینا با دستور جلسه (سی دی بیکران ۲)با حضور مسافران آغاز بکار نمود .
                                                                         به نام خالق بی همتا روز یک شنبه مورخ بیست و نهم دی ماه نود و هشت مسافران لژیون ۴ به استادی کمک راهنمای محترم مسافر سینا با دستور جلسه (سی دی بیکران ۲)با حضور مسافران آغاز بکار نمود .
جدیدترین کنسرت همای پس از 8 سال و پس از کش و قوس های طولانی در ایران برگزار شداین کنسرت تصویری بسیار زیبا را شما می توانید دانلود کنید و از دیدن آن لذت ببریدکسرت
جدید پرواز همای و گروه مستان، با سروده های جدید و اجرای بسیار عالی
ارکستر سمفونیک با حضور هزاران ایرانی مشتاق صدا و آواز پرواز همای، کنسرت
سرزمین بیکران را دانلود کنید 

قیمت : 3600 تومان
جدیدترین کنسرت همای پس از 8 سال و پس از کش و قوس های طولانی در ایران برگزار شداین کنسرت تصویری بسیار زیبا را شما می توانید دانلود کنید و از دیدن آن لذت ببریدکسرت
جدید پرواز همای و گروه مستان، با سروده های جدید و اجرای بسیار عالی
ارکستر سمفونیک با حضور هزاران ایرانی مشتاق صدا و آواز پرواز همای، کنسرت
سرزمین بیکران را دانلود کنید 

قیمت : 3600 تومان
در سی دی بیکران از جایگاه انسان و حرکت آن صحبت می‌شود و بی حرکتی ما باعث صدمه و تخریب به خودمان می شود.یک زمانی میرسد که دیگر انسان تخریب را فقط به خودش وارد نمی کند، بلکه به دیگران هم صدمه میزند؛ مثل موریانه ای که اگر چوبی را بدون استفاده در جایی پیدا کند شروع به خوردن آن می‌کند. پس اگر تلاش و حرکت را شروع نکنیم، مطمئناً به هدف اصلی که داریم نمی رسیم البته باید حساسیت ها را هم کم کنیم.
بنام خداوند بیکران ، خدای هستی بیکران در واقع صدای پای استاد هنگامی توسط شاگرد شنیده می شود که شاگرد آماده باشد و برای این آمادگی تزکیه و پالایش لازم است و بایستی پتانسیل لازم برای ورود به ابعاد دیگر در فرد به وجود بیاید . چون سیستم خلقت بر این مبنا برنامه ریزی شده که فرد از راه درست حس خود را قوی نماید . 
                                                                              ( به نام نامی عشق الله )روز یک شنبه مورخ بیست و دوم  دی ماه ۱۳۹۸ لژیون مسافران لژیون ۴ به استادی کمک راهنمای محترم مسافر سینا با دستور جلسه(سی  دی بیکران ۱)با حضور مسافران آغاز بکار نمود. 
                                                                              ( به نام نامی عشق الله )روز یک شنبه مورخ بیست و دوم  دی ماه ۱۳۹۸ لژیون مسافران لژیون ۴ به استادی کمک راهنمای محترم مسافر سینا با دستور جلسه(سی  دی بیکران ۱)با حضور مسافران آغاز بکار نمود. 
دوازدهمین جلسه از دور هجدهم کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 مخصوص لژیون پزشکان پارک طالقانی با استادی دکتر بهنام، نگهبانی آقای مهندس و دبیری دکتر محسن با دستور جلسه 《کمک کنگره به من،خدمت من به کنگره و سی دی بیکران》 در روز جمعه 20 دی ماه 1398  ساعت 8 صبح آغاز بکار نمود.
ارابه‌ها را در بیکران به حرکت درآورید، قبل از اینکه موجودات مضر و ریز پایه‌ها و ستون‌های آن را تخریب کنند و آن را از بین ببرند.
در سی دی بیکران گفته می شود که انسان در هر جایگاهی که باشد باید حرکت کند. اگر فکر کنیم که در یک زمانی می توانیم بی حرکت باشیم این مسئله باعث تخریب ما می شود. یک زمانی انسان تخریب را خودش به خودش وارد می کند و یک زمانی هم هست که آسیب را همان موریانه ها وارد می کنند. زمانی که چوبی در یک جایی مرطوب بدون حرکت باشد دیگر مستعد می شود برای این که موریانه به آن چوب آسیب بزند. ما باید برای رسیدن به هدف خود تلاش کنیم و حرکت داشته باشیم. سیستم کائنات و هستی ای
در سی دی بیکران گفته می شود که انسان در هر جایگاهی که باشد باید حرکت کند. اگر فکر کنیم که در یک زمانی می توانیم بی حرکت باشیم این مسئله باعث تخریب ما می شود. یک زمانی انسان تخریب را خودش به خودش وارد می کند و یک زمانی هم هست که آسیب را همان موریانه ها وارد می کنند. زمانی که چوبی در یک جایی مرطوب بدون حرکت باشد دیگر مستعد می شود برای این که موریانه به آن چوب آسیب بزند. ما باید برای رسیدن به هدف خود تلاش کنیم و حرکت داشته باشیم. سیستم کائنات و هستی ای
عملکرد لژیون ۱۰ کمک راهنمای محترم خانم طیبه با دستورجلسه همسفر و سی دی بیکراندر مورد خیلی از کارها نباید حساسیت زیاد به خرج بدهیم ، اگر زیادی حساس شدیم ، می شویم آدم تک بُعدی ، این طوری درست نیست ،   در زندگی حداقل دو بُعدی یا بیشتر باشیم.
 

به نام الله ، قدرت مطلقخلاصه ای از مطلب " بیکران 1 " از مهندس دژاکاماستاد : ارابه‌ها را به حرکت درآورید قبل از اینکه موجودات ریز و مضر چوب‌های آن را پوسیده گرداند.ما به ارابه‌های زمینی اشاره کردیم که پایان خط ارابه با شماست و آغاز حرکت ارابه در بیکران برنامه خواهد بود.
به
نام خداوند عشق و هستیکارگاه آموزشی خصوصی  لژیون چهارم همسفران نمایندگی میرداماد اصفهان
در تاریخ 30/10/98 با استادی سرکار خانم زیبا و دستور جلسه سی دی "سفر به بیکران وپای شکسته " راس ساعت 17 آغاز به کار کرد .
به
نام خداوند عشق و هستیکارگاه آموزشی خصوصی  لژیون چهارم همسفران نمایندگی میرداماد اصفهان
در تاریخ 30/10/98 با استادی سرکار خانم زیبا و دستور جلسه سی دی "سفر به بیکران وپای شکسته " راس ساعت 17 آغاز به کار کرد .
خدایا !
به من بیاموز دعا کنم، عمل کنم و شجاع باشم.
به من بیاموز تا دشواری های راه را بپیمایم
و سرانجام در نور بیکران تو محو شوم.
آنجا که (من) ناپدید می گردد،
و فقط (تو) بر جای می مانی.
معبود خاموشم!
در خاموشی به سوی تو می آیم.
سکوت، ستایش من است. سکوت نیایش من است.
سکوت، آیه های ستایشی است که برای تو می خوانم.
تو صدای سکوت مرا می شنوی و پاسخ تو سکوت است.
سکوتی پر معنا و روشن.
گر تو بر همه چیز آگاهی،
پس باشد که من نیز به اقیانوس آگاهی روحت بپیوندم
روزهای دوشنبه مورخ های 98/10/16 و 98/10/23 دستور جلسه برداشت از سی دی بیکران 1 و 2 در لژیون دهم برگزار گردید. هنگامی که انسان خودش را نمی شناسد ،  چگونه می تواند در رابطه با هستی و کائنات صاحب‌
نظر باشد؟
روزهای دوشنبه مورخ های 98/10/16 و 98/10/23 دستور جلسه برداشت از سی دی بیکران 1 و 2 در لژیون دهم برگزار گردید. هنگامی که انسان خودش را نمی شناسد ،  چگونه می تواند در رابطه با هستی و کائنات صاحب‌
نظر باشد؟
منم زیبا .
که زیبا بنده ام را دوست می دارم .
تو بگشا گوش دل پروردگارت با تو می گوید .
ترا در بیکران دنیای تنهایان .
رهایت من نخواهم کرد .
رها کن غیر من را آشتی کن با خدای خود .
تو غیر از من چه می جویی ؟
تو با هر کس به غیر از من چه می گویی ؟
تو راه بندگی طی کن عزیز من خدایی خوب می دانم .
تو دعوت کن مرا با خود به اشکی یا خدایی میهمانم کن .
که من چشمان اشک آلوده ات را دوست می دارم .
طلب کن خالق خود را بجو ما را تو خواهی یافت .
که عاشق می شوی بر م
منم زیبا .
که زیبا بنده ام را دوست می دارم .
تو بگشا گوش دل پروردگارت با تو می گوید .
ترا در بیکران دنیای تنهایان .
رهایت من نخواهم کرد .
رها کن غیر من را آشتی کن با خدای خود .
تو غیر از من چه می جویی ؟
تو با هر کس به غیر از من چه می گویی ؟
تو راه بندگی طی کن عزیز من خدایی خوب می دانم .
تو دعوت کن مرا با خود به اشکی یا خدایی میهمانم کن .
که من چشمان اشک آلوده ات را دوست می دارم .
طلب کن خالق خود را بجو ما را تو خواهی یافت .
که عاشق می شوی بر م
 برای پی بردن به آنچه که هست ،تمنای دل می‌خواهد و این تمنای دل، خواست درونی ماست.روز دوشنبه، ۲۳ دی ماه، لژیون ۱۵ با دستور جلسه "سی دی بیکران"، با کمک راهنمایی خانم مریم و همسفران سفر اولی و سفر دومی آغاز به کار کرد.
ارابه‌ها را در بیکران بِه حرکت درآورید، قبل از اینکه موجودات ریز و مضر، چوب‌های آن را پوسیده گردانند.-کدام ارابه‌ها؟ما بِه ارابه‌های زمینی اشاره کردیم. که پایان خط ارابه با شماست و آغاز حرکت ارابه در بیکران برنامه خواهد بود.-چگونه می‌توان بِه وجود بیکران پی برد؟بِه
آنچه هست پی بردن، تمنای دل می‌خواهد و الهام بِه آن شکل می‌دهد، آنگاه‌که
تصویری گرفت، پالایش‌های پیاپی بِه تراوش‌ها استحکام می‌بخشد و آن سخن در
این حال، بِه شکل دیگری مور
برای درک آغوشم، شروع کن، یک قدم با توتمام گامهای مانده اش با منمنم زیباکه زیبا بنده ام را دوست می دارمتو بگشا گوش دل، پروردگارت با تو می گویدترا در بیکران دنیای تنهایانرهایت من نخواهم کرد.رها کن غیر من را، آشتی کن با خدای خودتو غیر از من چه میجویی؟تو با هر کس به غیر از من چه میگویی؟تو راه بندگی طی کن عزیزا، من خدایی خوب میدانمتو دعوت کن مرا با خود به اشکی . یا خدایی، میهمانم کنکه من چشمان اشک آلوده ات را دوست میدارم
به نام الله ، قدرت مطلقخلاصه ای از مطلب " بیکران 2 " از مهندس دژاکام             استاد :     حس تنوع دارد که مهم آن  خارج از جسم است . همین گونه که شکل هر موجودی از اعضای گوناگون آفریده شده است محتویات آن پیکره سایه هر موجود جاندار  و بی جان همین طور است ، سایه را در سایه نمی توان دید مسائلی که شما در دیدن سایه در سایه میدارد ابتدا حس و جاذبه آن است در افراد فهم متفاوت است همان گونه که .
به نام الله ، قدرت مطلقخلاصه ای از مطلب " بیکران 2 " از مهندس دژاکام             استاد :     حس تنوع دارد که مهم آن  خارج از جسم است . همین گونه که شکل هر موجودی از اعضای گوناگون آفریده شده است محتویات آن پیکره سایه هر موجود جاندار  و بی جان همین طور است ، سایه را در سایه نمی توان دید مسائلی که شما در دیدن سایه در سایه میدارد ابتدا حس و جاذبه آن است در افراد فهم متفاوت است همان گونه که .
به نام الله ، قدرت مطلقخلاصه ای از مطلب " بیکران 2 " از مهندس دژاکام             استاد :     حس تنوع دارد که مهم آن  خارج از جسم است . همین گونه که شکل هر موجودی از اعضای گوناگون آفریده شده است محتویات آن پیکره سایه هر موجود جاندار  و بی جان همین طور است ، سایه را در سایه نمی توان دید مسائلی که شما در دیدن سایه در سایه میدارد ابتدا حس و جاذبه آن است در افراد فهم متفاوت است همان گونه که .
خیلی قشنگ است انسان بداند برای چه به دنیا آمده و خط زندگی‌اش را باید با چه تفکری بپیماید و همیشه تشنه آموختن باشد و جناب مهندس بال پرواز مسافران را به پرواز درآوردند تا در کنار هم طعم شیرین زندگی زیبا را با بهترین شکل بچشند و با خدمتگزاری به همه بی هیچ چشمداشتی مسیر آرامش دیگران را هم مهیا کنند و خود را به خدا نزدیک کنند. همه حس امروزِ من، آرامش و امیدواری و آگاهانه قدم برداشتن است، با تکیه بر الله و دوری از تاریکی و نادرستی و ناامید نشدن د
"به نام قدرت مطلق"
به آنچه هست پی بردن تمنای دل میخواهد و الهام به آن شکل میدهد آنگاه که تصویری گرفت پالایشهای پیاپی به تراوش ها اتمام می بخشد و آن سخن در این حال به شکل دیگری مورد کاوش ماست یعنی حس ،حس مانند خداوند است که در هستی و نیستی موجود و رویت ناپذیر اما همنام خودش قابل حس است ،حس تنوع دارد که مهم آن خارج از جسم است همون گونه که شکل هر موجودی از اعضای گوناگون آفریده است محتویات آن پیکره سایه هم موجودی جان دارو بی جان هم همان گونه میباشد.
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
gettrafectti خودرو در ایران سوله دست دوم caimisdiaving دپارتمان فنی و مهندسی برقکده monswilldifta شرکت پالایش کود شریان آفتاب رخشان قرص چاق کننده گیاهی Brewers Yeast اصل09035059158