نتایج جستجو برای عبارت :

يک متن انشا اگر من به جاي حاج قاسم بودم.چيکار مي کردم

خب دوستان با اینکه کم دادید ولی من باز می دم . بپرید ادامه السااه لعنتی  تا اومدم حرف بزنم قطع کرد آشغال .ی نگاه به ادری و مری کردم دیدم این دو کبوتر  عاشق  دو بغل هم بودن و و هم و دلداری می دادند که یهو یکی ت گوشم گفت پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخوا یا ابرفرز سه متر پریدم بالا آقا من نگفتم این کیه فقط فحش و گرفتم بهش من:بیشعور ، آشغال، کسافت، گاو میش وحشی، کرگدن آفریقایی،  مغول آمازونی،  انشا ا

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
netenara IT , دنیای رایانه و گوشی همراه skyrgakindswar جوانان ویس {مویلحه} فروش اینترنتی گیوه کلاش کردستان هرگز تنها نخواهی رفت You’ll never walk alone دانشگاهی برای شما تست روانشناسی اضطراب ،افسردگی ،خشم ،دلهره، اضطراب و فشارهای روانی مطالب گوناگون کانال فیلم سوپری