نتایج جستجو برای عبارت :

يون سال براي گوشي براي طلاي زير زمين۳۰سانتيمتر

ماده واحده قانون بودجه سال 94 در تبصره 16 بند "د" در رابطه با معافیت از هزینه صدور پروانه ساختمانی ، عوارض شهرداری ، هزینه های انشعاب آب و فاضلاب ، برق و گاز برای یك بار و در حد یك واحد مسكونی برای مددجویان بهزیستی و كمیته امداد می باشد.اعتبار آن از اردیف -520000 جدول شماره 9 تامین میشود.آیا ابلاغ شده است؟ اجرا میشود؟ در صورت اینكه پاسخ آری است باید هر سال مطابق قانون بودجه به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردد؟و اینكه در قانون بودجه هر سال درج میگرد

آخرین جستجو ها

gashtogozar کابین اریز واژه های از جنس آسمان استودیو دایموند Maria's site وب لژیون یکم مسافر محسن اصغری Susan's info راهبر آموزشی High Quality NFL New York Giants Jerseys, 100% Cotton! ادبیات