نتایج جستجو برای عبارت :

ویلیام افتن

دارم فیلم The Kitchen رو می بینم. یه فیلم مزخرف حوصله سر بر. سه تا زن که وقتی شوهراشون می افتن زندان قدرت رو به دست می گیرن. مثلا می خواستن حقوق زن ها و اینجور چرندیات رو نشون بدن ولی متاسفانه تا وقتی حقوق آدمیزاد جماعت رعایت نشه نر و ماده نداریم. از این فیلم هایی که نقل محافل فمنیست ها باید باشه و لنگ رو لنگ بندازن و با ناخن های کاشت و لب های پروتز از این فیلم ها تعریف و تمجید کنن بعد شب برن شام درست کنن بتپونن جلوی یه نر خر و بعدش براش چایی

آخرین جستجو ها

Thomas's receptions CartoonLand Wiki pasdenimar شهدای شهر گرمدره autoour quitranochcea Arlene's collection Cheap NHL Florida Panthers Jerseys Wear Comfortable. Dalia's page فروشگاه فایل