نتایج جستجو برای عبارت :

هر که بداند که بداند

شعر آن کس که بداند و بداند که بداند از کیست ؟.  این شعر، یکی از اشعار بسیار معروف است که به عنوان ضرب المثل نیز به کار می رود. در ادامه متن کامل شعر را به می توانید بخوانید. و شاعر و نام کتاب نیز ذکر شده است. آن کس که بداند و بداند که بدانداسب خرد از گنبد گردون بجهاندآن کس که بداند و نداند که بداندآگاه نمایید که بس خفته نماندآن کس که نداند و بداند که نداندلنگان خرک خویش به منزل برساندآن کس که نداند و نداند که ندانددر جهل مرکب ابدالدهر بما

آخرین جستجو ها

Just To The Arizona Cardinals Clearance Store To Buy Cheap NFL Jerseys. schoolnovoroots Virginia's game تکست آهنگ و خبر pleatlobsspeedex woolderslingco ecpruredan وبلاگ نمایندگی بهشهر rolenlaba چهل روز گذشت