نتایج جستجو برای عبارت :

هبچمثل او که فرمانده است ورق جنگ را برنگردانده است

ابتدا زینب انتها زینب هل عطا زینب انبیاء زینب السلام علیک یا زینبدرد غیر از دوا نمی داند عشق صبر و رضا نمی داند گریه بی صدا نمی داند هیچکس جز خدا نمی داند از کجا بوده تا کجا زینب خون ما را حنای ما کردهجان ما را بلای ما کرده زخم تن را ردای ما کردهسینه را کربلای ما کرده روضه عمه جان ما زینبتا خدا بوده استقامت او جز خدا نیست اجر و همت اوما چه گوئیم در نجابت او عصمت الله کبریا زینبهبچکس مثل او که فرمانده است ورق جنگ را برنگردانده استپای دینش تمام قد

آخرین جستجو ها

لیست انواع تور ها- درج رایگان تور|مجله اینترنتی تورهای داخلی و خارجی کشورها تست روانشناسی اضطراب ،افسردگی ،خشم ،دلهره، اضطراب و فشارهای روانی روستای شتریه dospditjasyt آَشپزی روز فاطمیه مهدیه بربری خیل آمل بیماری های داخلی aninpharra Suzanne's page خبرنامه آنلاین ab-rafiee.com