نتایج جستجو برای عبارت :

نوشتارسیدی بیکران

کران به معنی زاویه یا گوشه است؛ و بی‌کران یعنی بدون گوشه و جهان بيکران یعنی جهانی که گوشه و انتهایی ندارد و تمام شدنی نیست ما یک جهان بيکران مادی و یک جهان بيکران معنوی داریم هر چیزی که در این جهان و جهان دیگری ساخته شود به دیگران منتقل می‌شود و ارزش آن حفظ می‌شود مانند همین متد DST که در کنگره کشف شد.
پیام سی دی بيکرانآنچه باور است محبت است و آنچه نیست، ظروف تهی ست. من که می گویم، کلام خود نیست؛ بلکه فردیست در جمع بيکران هستی که باورش کار هر کس نیست؛ مگر معنای آن بداند که آن چیست. ارابه ها را در بيکران به حرکت در آورید که نگهبانان ماوراء به آنچه در زمین می گذرد، نیازمندند. بشکافید آنچه شکافتنی نیست، در دل سنگ بروید و ترکیب ها را جدا نمایید.  
پیام سی دی بيکران به آنچه هست پی بردن  تمنای دل می خواهد . الهام به آن شکل می دهد . آنگاه که تصاویری گرفت پالایش های پیاپی تراوش ها را استحکام می بخشد و این سخن در آن حال یه شکل دیگری مورد کاوش ماست یعنی حس . حس مانند خداوند است در هستی و نیستی موجود و رویت ناپذیر . اما هم نام خودش قابل حس است
                                                                         به نام خالق بی همتا روز یک شنبه مورخ بیست و نهم دی ماه نود و هشت مسافران لژیون ۴ به استادی کمک راهنمای محترم مسافر سینا با دستور جلسه (سی دی بيکران ۲)با حضور مسافران آغاز بکار نمود .
آنچه باور است محبت است و آنچه نیست ظروف تهی است. من که میگویم، کلام خود نیست. بلکه فردیست در جمع بيکران هستی. که باورش کار هر کس نیست مگر معنای آن، بداند که آن چیست. ارابه ها را در بيکران به حرکت در آورید که نگهبانان ماوراء به آنچه در زمین میگذرد نیازمندند. بشکافید آنچه شکافتنی نیست، در دل سنگ بروید و ترکیب‌ها را جدا نمائید
جدیدترین کنسرت همای پس از 8 سال و پس از کش و قوس های طولانی در ایران برگزار شداین کنسرت تصویری بسیار زیبا را شما می توانید دانلود کنید و از دیدن آن لذت ببریدکسرت جدید پرواز همای و گروه مستان، با سروده های جدید و اجرای بسیار عالی ارکستر سمفونیک با حضور هزاران ایرانی مشتاق صدا و آواز پرواز همای، کنسرت سرزمین بيکران را دانلود کنید قیمت : 3600 تومان
در سی دی بيکران از جایگاه انسان و حرکت آن صحبت می‌شود و بی حرکتی ما باعث صدمه و تخریب به خودمان می شود.یک زمانی میرسد که دیگر انسان تخریب را فقط به خودش وارد نمی کند، بلکه به دیگران هم صدمه میزند؛ مثل موریانه ای که اگر چوبی را بدون استفاده در جایی پیدا کند شروع به خوردن آن می‌کند. پس اگر تلاش و حرکت را شروع نکنیم، مطمئناً به هدف اصلی که داریم نمی رسیم البته باید حساسیت ها را هم کم کنیم.
بنام خداوند بيکران ، خدای هستی بيکران در واقع صدای پای استاد هنگامی توسط شاگرد شنیده می شود که شاگرد آماده باشد و برای این آمادگی تزکیه و پالایش لازم است و بایستی پتانسیل لازم برای ورود به ابعاد دیگر در فرد به وجود بیاید . چون سیستم خلقت بر این مبنا برنامه ریزی شده که فرد از راه درست حس خود را قوی نماید . 
                                                                              ( به نام نامی عشق الله )روز یک شنبه مورخ بیست و دوم  دی ماه ۱۳۹۸ لژیون مسافران لژیون ۴ به استادی کمک راهنمای محترم مسافر سینا با دستور جلسه(سی  دی بيکران ۱)با حضور مسافران آغاز بکار نمود. 
دوازدهمین جلسه از دور هجدهم کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 مخصوص لژیون پزشکان پارک طالقانی با استادی دکتر بهنام، نگهبانی آقای مهندس و دبیری دکتر محسن با دستور جلسه 《کمک کنگره به من،خدمت من به کنگره و سی دی بيکران》 در روز جمعه 20 دی ماه 1398  ساعت 8 صبح آغاز بکار نمود. ارابه‌ها را در بيکران به حرکت درآورید، قبل از اینکه موجودات مضر و ریز پایه‌ها و ستون‌های آن را تخریب کنند و آن را از بین ببرند.
در سی دی بيکران گفته می شود که انسان در هر جایگاهی که باشد باید حرکت کند. اگر فکر کنیم که در یک زمانی می توانیم بی حرکت باشیم این مسئله باعث تخریب ما می شود. یک زمانی انسان تخریب را خودش به خودش وارد می کند و یک زمانی هم هست که آسیب را همان موریانه ها وارد می کنند. زمانی که چوبی در یک جایی مرطوب بدون حرکت باشد دیگر مستعد می شود برای این که موریانه به آن چوب آسیب بزند. ما باید برای رسیدن به هدف خود تلاش کنیم و حرکت داشته باشیم. سیستم کائنات و هستی ای
عملکرد لژیون ۱۰ کمک راهنمای محترم خانم طیبه با دستورجلسه همسفر و سی دی بيکراندر مورد خیلی از کارها نباید حساسیت زیاد به خرج بدهیم ، اگر زیادی حساس شدیم ، می شویم آدم تک بُعدی ، این طوری درست نیست ،   در زندگی حداقل دو بُعدی یا بیشتر باشیم.
 به نام الله ، قدرت مطلقخلاصه ای از مطلب " بيکران 1 " از مهندس دژاکاماستاد : ارابه‌ها را به حرکت درآورید قبل از اینکه موجودات ریز و مضر چوب‌های آن را پوسیده گرداند.ما به ارابه‌های زمینی اشاره کردیم که پایان خط ارابه با شماست و آغاز حرکت ارابه در بيکران برنامه خواهد بود.
بهنام خداوند عشق و هستیکارگاه آموزشی خصوصی  لژیون چهارم همسفران نمایندگی میرداماد اصفهاندر تاریخ 30/10/98 با استادی سرکار خانم زیبا و دستور جلسه سی دی "سفر به بيکران وپای شکسته " راس ساعت 17 آغاز به کار کرد .
 دوباره یاد تو مرا به قعر نار می کشد و آخرین نگاه تو مرا به دار میکشد تو ای صبا گذر نما به کوی یار من از وفا بگو که هجر روی تو تو تنم به نار می کشد با آسمان هفتمین  ستارهای اگر بود یارم آن ستاره را که نقشه یار می کشد دیده ز خون ترم سفید شد به راه تو زبس عشق روی تو دل انتظار میکشد برای زیر پای تو دلم چو گل فروش عشق به دوش خود سبد سبد گل بهار می کشد بیا و در فراق خود دعای بيکران ببینیم که دست من به آسمان خط نگار می کشد ببین که یوسف از وفا برای چیدن گ
خدایا !به من بیاموز دعا کنم، عمل کنم و شجاع باشم.به من بیاموز تا دشواری های راه را بپیمایمو سرانجام در نور بيکران تو محو شوم.آنجا که (من) ناپدید می گردد،و فقط (تو) بر جای می مانی.معبود خاموشم!در خاموشی به سوی تو می آیم.سکوت، ستایش من است. سکوت نیایش من است.سکوت، آیه های ستایشی است که برای تو می خوانم.تو صدای سکوت مرا می شنوی و پاسخ تو سکوت است.سکوتی پر معنا و روشن.گر تو بر همه چیز آگاهی،پس باشد که من نیز به اقیانوس آگاهی روحت بپیوندم
روزهای دوشنبه مورخ های 98/10/16 و 98/10/23 دستور جلسه برداشت از سی دی بيکران 1 و 2 در لژیون دهم برگزار گردید. هنگامی که انسان خودش را نمی شناسد ،  چگونه می تواند در رابطه با هستی و کائنات صاحب‌نظر باشد؟
منم زیبا .که زیبا بنده ام را دوست می دارم .تو بگشا گوش دل پروردگارت با تو می گوید .ترا در بيکران دنیای تنهایان .رهایت من نخواهم کرد .رها کن غیر من را آشتی کن با خدای خود .تو غیر از من چه می جویی ؟تو با هر کس به غیر از من چه می گویی ؟تو راه بندگی طی کن عزیز من خدایی خوب می دانم .تو دعوت کن مرا با خود به اشکی یا خدایی میهمانم کن .که من چشمان اشک آلوده ات را دوست می دارم .طلب کن خالق خود را بجو ما را تو خواهی یافت .که عاشق می شوی بر ما و عاش
 برای پی بردن به آنچه که هست ،تمنای دل می‌خواهد و این تمنای دل، خواست درونی ماست.روز دوشنبه، ۲۳ دی ماه، لژیون ۱۵ با دستور جلسه "سی دی بيکران"، با کمک راهنمایی خانم مریم و همسفران سفر اولی و سفر دومی آغاز به کار کرد.
ارابه‌ها را در بيکران بِه حرکت درآورید، قبل از اینکه موجودات ریز و مضر، چوب‌های آن را پوسیده گردانند.-کدام ارابه‌ها؟ما بِه ارابه‌های زمینی اشاره کردیم. که پایان خط ارابه با شماست و آغاز حرکت ارابه در بيکران برنامه خواهد بود.-چگونه می‌توان بِه وجود بيکران پی برد؟بِه آنچه هست پی بردن، تمنای دل می‌خواهد و الهام بِه آن شکل می‌دهد، آنگاه‌کهتصویری گرفت، پالایش‌های پیاپی بِه تراوش‌ها استحکام می‌بخشد و آن سخن دراین حال، بِه شکل دیگری مورد
برای درک آغوشم، شروع کن، یک قدم با توتمام گامهای مانده اش با منمنم زیباکه زیبا بنده ام را دوست می دارمتو بگشا گوش دل، پروردگارت با تو می گویدترا در بيکران دنیای تنهایانرهایت من نخواهم کرد.رها کن غیر من را، آشتی کن با خدای خودتو غیر از من چه میجویی؟تو با هر کس به غیر از من چه میگویی؟تو راه بندگی طی کن عزیزا، من خدایی خوب میدانمتو دعوت کن مرا با خود به اشکی . یا خدایی، میهمانم کنکه من چشمان اشک آلوده ات را دوست میدارم
برای درک آغوشم، شروع کن، یک قدم با توتمام گامهای مانده اش با منمنم زیباکه زیبا بنده ام را دوست می دارمتو بگشا گوش دل، پروردگارت با تو می گویدترا در بيکران دنیای تنهایانرهایت من نخواهم کرد.رها کن غیر من را، آشتی کن با خدای خودتو غیر از من چه میجویی؟تو با هر کس به غیر از من چه میگویی؟تو راه بندگی طی کن عزیزا، من خدایی خوب میدانمتو دعوت کن مرا با خود به اشکی . یا خدایی، میهمانم کنکه من چشمان اشک آلوده ات را دوست میدارم
آنجه باور است محبت است و آنچه نیست ظروف تهی است. من که می‌گویم کلام خود نیست بلکه فردیست در جمع بيکران هستی که باورش کار هر کس نیست، مگر معنای آن بداند که آن چیست. ارابه‌ها را در بيکران به حرکت در آورید که نگهبانان ماورا به آنچه در زمین می‌گذرد نیازمندند. بشکافید آنچه شکافتنی نیست، در دل سنگ بروید و ترکیب‌ها را جدا نمایید.»در ادامه همسفران: حبیبه و معصومه (رهجویان لژیون سوم همسفران نمایندگی صالحی) مشارکت‌هایی درباره پیام  آنچه باور
به نام الله ، قدرت مطلقخلاصه ای از مطلب " بيکران 2 " از مهندس دژاکام             استاد :     حس تنوع دارد که مهم آن  خارج از جسم است . همین گونه که شکل هر موجودی از اعضای گوناگون آفریده شده است محتویات آن پیکره سایه هر موجود جاندار  و بی جان همین طور است ، سایه را در سایه نمی توان دید مسائلی که شما در دیدن سایه در سایه میدارد ابتدا حس و جاذبه آن است در افراد فهم متفاوت است همان گونه که .
به نام الله ، قدرت مطلقخلاصه ای از مطلب " بيکران 2 " از مهندس دژاکام             استاد :     حس تنوع دارد که مهم آن  خارج از جسم است . همین گونه که شکل هر موجودی از اعضای گوناگون آفریده شده است محتویات آن پیکره سایه هر موجود جاندار  و بی جان همین طور است ، سایه را در سایه نمی توان دید مسائلی که شما در دیدن سایه در سایه میدارد ابتدا حس و جاذبه آن است در افراد فهم متفاوت است همان گونه که .
خیلی قشنگ است انسان بداند برای چه به دنیا آمده و خط زندگی‌اش را باید با چه تفکری بپیماید و همیشه تشنه آموختن باشد و جناب مهندس بال پرواز مسافران را به پرواز درآوردند تا در کنار هم طعم شیرین زندگی زیبا را با بهترین شکل بچشند و با خدمتگزاری به همه بی هیچ چشمداشتی مسیر آرامش دیگران را هم مهیا کنند و خود را به خدا نزدیک کنند. همه حس امروزِ من، آرامش و امیدواری و آگاهانه قدم برداشتن است، با تکیه بر الله و دوری از تاریکی و نادرستی و ناامید نشدن د
بعد از ورودم به کنگره و بعد از کمی دانستن، درک حقیقت و کشف پیرامونم، به آن پی بردم که آموختن یک خواهش فطری است و این است که مرا راغب به آموختن می کند. علم و دانش مانند دو بالی هستند که می توانیم با آن ها تا بيکران پرواز کنیم.ارزش هر انسانی، با چگونگی به کارگیری آن ها معین می شود. علم و دانش، آگاهی و معرفت ما را به جایی می رساند که حتی فرشتگان هم به آن دست نمی یابند     
"به نام قدرت مطلق"به آنچه هست پی بردن تمنای دل میخواهد و الهام به آن شکل میدهد آنگاه که تصویری گرفت پالایشهای پیاپی به تراوش ها اتمام می بخشد و آن سخن در این حال به شکل دیگری مورد کاوش ماست یعنی حس ،حس مانند خداوند است که در هستی و نیستی موجود و رویت ناپذیر اما همنام خودش قابل حس است ،حس تنوع دارد که مهم آن خارج از جسم است همون گونه که شکل هر موجودی از اعضای گوناگون آفریده است محتویات آن پیکره سایه هم موجودی جان دارو بی جان هم همان گونه میباشد.
جویبارها روان شده اند و همه در یک نقطه به هم خواهند رسید و بستری پر بار را تشکیل خواهند داد که به اقیانوس بزرگ منتهی خواهد شد و آنگاه با فّر ایزدی به مکانهایی که فرمان از آنجا می آید، گسیل خواهند شد و دوباره شکوه سپاه را به شکل دیگری، قدرت مطلق به نمایش خواهد گذاشت که فرمان آن ، جنگ نیست؛ بلکه فرمان آن ، دادن محبت است به هر کس که در وجودش نور، موج داشته باشد و این ، دیگر ابتدا و انتها ندارد، از آسمان بر خاک و از خاک بر بيکران خواهد بود.** 
" به نام قدرت مطلق"مختار است زندگی خود را به هر شکلی که می خواهد رقم بزند فرد خودش تعیین می کند که در چه مرحله ای باشد و کجا برود وچگونه حرکت کند  پای خودت هست ،ای انسان از خودت چیزی ارائه بده وخلاق باش مثل خداوند ،چون تو ذره ای از وجود خدایی  برو وحرکت کن اما انتخاب مسیر با خودت هست به سوی روشنایی یا نا کجا آباد . این ما هستیم که انتخاب می کنیم کجا برویم یعنی پایان خط ارابه با ماست .

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
پایگاه بسیج سلمان فارسی (شهرری) نشر صوت حقوق - فایل صوتی تدریس دروس امادگی ازمون وکالت 9 chikebarnpe حیاط خلوت contherzferria rialuscaublow speechsazarto Zachary's life gacessosa bagavogamb