نتایج جستجو برای عبارت :

نمونه سوالات کتاب چهارده مقاله کنگره 60

یالستار.هرسال که بوی بادصبا وزیدن می گیردواسفند نزدیک می شودبی-اختیاریادتومی افتم!؟یادآن روزی که درقم ازاذان صبح تاظهرگشتیم!؟بهوادی الاسلام بیات امام زاده ابراهیم و.سربسیارقبرهاش اماخاطره داشتی نشسته واشک ازرفته هابه چشمت می آمدومن هیچوقت باورنمی کردم ای همکلاسی دایی مرحومم روزی برسرمزارتوباشم درهمان حال که بودیبعدازاین نوربه آفاق دهیم ازدل خویشکه به خورشیدرسیدیم وغبارآخرشد(خدایامن به جزخوبی ازاوندیدم والبته که قضاوت نهای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
شـــیــریــن زبــانــی هــا Mimizreza بانک من Kevin's game تاسیسات مکانیکی marriapugla rorzopana هودینگ uaramecof enseverkni