نتایج جستجو برای عبارت :

نظام صنفی کشاورزی خوانسار

هیئت بدوی و رسیدگی به تخلفات نظام صنفي کارهای کشاورزي شهرستان خوانسار مورخ 1392/07/17 روز چهارشنبه در دادگستری شهرستان خوانسار با حضور آقای حسینعلی مهدیه قاضی  دادگستری شهرستان خوانسار ، آقای اصغر معاونت اداراه جهاد کشاورزي شهرستان خوانسار و آقای محمد علی امینی رئیس نظام صنفي کارهای کشاورزي شهرستان خوانسارتشکیل گردید . و در این قرار بر این شد که دبیر خانه هیئت بدوی و رسیدگی به تخلفات در اداره جهاد کشاورزي شهرستان دائر گردد.

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
سلام بر آزادی etmonazi Marc's site exhylanfie1986 استرس استرس استرس دیبا مویز samitiven compnoggagip كتابخانه عمومی شهدای نشتارود ART7-مرجع هنر