نتایج جستجو برای عبارت :

نتایج برندگان مسابقه فرهنگی ورزشی مانا نادی فینال نود

اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی پیام های عاشورا اعلام شداین مسابقه توسط مؤسسه فرهنگي قرآن و عترت منهاج عشق آباد و همکاری و مشارکت نهاد امامت جمعه ، حوزه مقاومت 2 مالک اشتر و پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی شهر عشق آباد از عاشورا تا پایان صفر برگزار شد.لینک برندگان
اسامی برندگان قرعه کشی مسابقه کتابخوانی "اشک ها و عبرت ها" به مناسبت اربعین حسینیاین مسابقه با هدف آشنایی عموم مردم با بخشی از مفاهیم بلند نهضت حسینی از سوی معاونت قران و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار گردید.لینک برندگان
به اطلاع میرساند در پایان مسابقه هفته دفاع مقدس که توسط پایگاه بسیج سلمان کن برگزار گردید در میان افرادی که سوالات مسابقه را به درستی پاسخ داده بودند قرعه کشی برگزار شد که در پایان آقای محمدباقر حسین بکی و خانم محلیحه روستایی به عنوان نفرات برگزیده شناخته شدن و مبلغی را به عنوان هدیه این مسابقه به برندگان مسابقه اهدا می گردد.
اعلام اسامی برندگان مسابقهمسابقه کتابخوانی قرآن و امام مهدی(عج)» با هدف ایجاد شناخت و معرفت نسبت به امام عصر(عج) و به بهانه نهم‌ربیع سالروز آغاز امامت امام مهدی علیه‌السلام در سال1398 توسط معاونت فرهنگ،آموزش و پژوهش بنیاد برگزار گردید. لینک برندگان
مراسم قرعه کشی مسابقه کتابخوانی کتاب چشمه سار کوثر» همزمان با جشن میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) در موسسه امام هادی علیه السلام برگزار شد. اسامی برندگان قرعه کشی به شرح ذیل است:نام برگزیدگان
برندگان مسابقه فرهنگي نشاط و نود دوره 81کل پاسخهای صحیح رسیده 1335 نفر بوده که به قید قرعه 5 نفر برنده مسابقه شده اند.لیست شماره تلفن برندگان : 0135---09152096---09115825---09019361---09388475---0917به هر برنده معادل یک عدد سکه پارسیان به ارزش 500/000 ریال اهداء می گردد.
برندگان مسابقه فرهنگي نشاط و نود دوره 88کل پاسخهای صحیح رسیده 843 نفر بوده که به قید قرعه 5 نفر برنده مسابقه شده اند.لیست شماره تلفن برندگان : 6947---09909297---09210387---09222097---09112935---0937به هر برنده معادل یک عدد سکه پارسیان به ارزش 500/000 ریال اهداء می گردد.
برندگان مسابقه فرهنگي نشاط و نود دوره 82کل پاسخهای صحیح رسیده 517 نفر بوده که به قید قرعه 5 نفر برنده مسابقه شده اند.لیست شماره تلفن برندگان : 3287---09303548---09214196---09038230---09919656---0939به هر برنده معادل یک عدد سکه پارسیان به ارزش 500/000 ریال اهداء می گردد.
برندگان مسابقه فرهنگي نشاط و نود دوره 87کل پاسخهای صحیح رسیده 780 نفر بوده که به قید قرعه 5 نفر برنده مسابقه شده اند.لیست شماره تلفن برندگان : 1270---09388648---09905907---09363793---09302537---0901به هر برنده معادل یک عدد سکه پارسیان به ارزش 500/000 ریال اهداء می گردد.
برندگان مسابقه فرهنگي نشاط و نود دوره 85کل پاسخهای صحیح رسیده 1541 نفر بوده که به قید قرعه 5 نفر برنده مسابقه شده اند.لیست شماره تلفن برندگان : 3246---09227401---09013659---09331915---09229005---0914به هر برنده معادل یک عدد سکه پارسیان به ارزش 500/000 ریال اهداء می گردد.
برندگان مسابقه فرهنگي نشاط و نود دوره 86کل پاسخهای صحیح رسیده 1216 نفر بوده که به قید قرعه 5 نفر برنده مسابقه شده اند.لیست شماره تلفن برندگان : 0381---09368330---09904372---09039732---09029684---0903به هر برنده معادل یک عدد سکه پارسیان به ارزش 500/000 ریال اهداء می گردد.
برندگان مسابقه فرهنگي نشاط و نود دوره 84کل پاسخهای صحیح رسیده 1005 نفر بوده که به قید قرعه 5 نفر برنده مسابقه شده اند.لیست شماره تلفن برندگان : 7949---09191544---09016511---09133237---09016098---0911به هر برنده معادل یک عدد سکه پارسیان به ارزش 500/000 ریال اهداء می گردد.
برندگان مسابقه فرهنگي نشاط و نود دوره 90کل پاسخهای صحیح رسیده 404 نفر بوده که به قید قرعه 5 نفر برنده مسابقه شده اند.لیست شماره تلفن برندگان : 8829---09333334---093386---09139745---09999297---0921به هر برنده معادل یک عدد سکه پارسیان به ارزش 500/000 ریال اهداء می گردد.
برندگان مسابقه فرهنگي نشاط و نود دوره 83کل پاسخهای صحیح رسیده 512 نفر بوده که به قید قرعه 5 نفر برنده مسابقه شده اند.لیست شماره تلفن برندگان : 9807---09220929---09217058---090278---09225336---0930به هر برنده معادل یک عدد سکه پارسیان به ارزش 500/000 ریال اهداء می گردد.
برندگان مسابقه فرهنگي نشاط و نود دوره 91کل پاسخهای صحیح رسیده 929 نفر بوده که به قید قرعه 5 نفر برنده مسابقه شده اند.لیست شماره تلفن برندگان : 3812---09212163---09902953---09306633---09303275---0901به هر برنده معادل یک عدد سکه پارسیان به ارزش 500/000 ریال اهداء می گردد.
برندگان مسابقه فرهنگي نشاط و نود دوره 89کل پاسخهای صحیح رسیده 1209 نفر بوده که به قید قرعه 5 نفر برنده مسابقه شده اند.لیست شماره تلفن برندگان : 4600---09142913---09390226---09396173---09374765---0939به هر برنده معادل یک عدد سکه پارسیان به ارزش 500/000 ریال اهداء می گردد.
برندگان مسابقه فرهنگي نشاط و نود دوره 93کل پاسخهای صحیح رسیده 1202 نفر بوده که به قید قرعه 5 نفر برنده مسابقه شده اند.لیست شماره تلفن برندگان : 8589---09901411---09220929---09214659---09143995---0903به هر برنده معادل یک عدد سکه پارسیان به ارزش 500/000 ریال اهداء می گردد.
برندگان مسابقه فرهنگي نشاط و نود دوره 97کل پاسخهای صحیح رسیده 1260 نفر بوده که به قید قرعه 5 نفر برنده مسابقه شده اند.لیست شماره تلفن برندگان : 2476---09224377---09333212---09057913---09384314---0911به هر برنده معادل یک عدد سکه پارسیان به ارزش 500/000 ریال اهداء می گردد.
برندگان مسابقه فرهنگي نشاط و نود دوره 99کل پاسخهای صحیح رسیده 1610 نفر بوده که به قید قرعه 5 نفر برنده مسابقه شده اند.لیست شماره تلفن برندگان : 9752---09302819---09038808---09224122---09338042---0939به هر برنده معادل یک عدد سکه پارسیان به ارزش 500/000 ریال اهداء می گردد.
برندگان مسابقه فرهنگي نشاط و نود دوره 95کل پاسخهای صحیح رسیده 1088 نفر بوده که به قید قرعه 5 نفر برنده مسابقه شده اند.لیست شماره تلفن برندگان : 6433---09379837---09307428---09133428---09014734---0939به هر برنده معادل یک عدد سکه پارسیان به ارزش 500/000 ریال اهداء می گردد.
برندگان مسابقه فرهنگي نشاط و نود دوره 92کل پاسخهای صحیح رسیده 1247 نفر بوده که به قید قرعه 5 نفر برنده مسابقه شده اند.لیست شماره تلفن برندگان : 1460---09051694---09198816---09309876---09396367---0933به هر برنده معادل یک عدد سکه پارسیان به ارزش 500/000 ریال اهداء می گردد.
برندگان مسابقه فرهنگي نشاط و نود دوره 96کل پاسخهای صحیح رسیده 1422 نفر بوده که به قید قرعه 5 نفر برنده مسابقه شده اند.لیست شماره تلفن برندگان : 0583---09395728---09376508---09221755---092796---0901به هر برنده معادل یک عدد سکه پارسیان به ارزش 500/000 ریال اهداء می گردد.
برندگان مسابقه فرهنگي نشاط و نود دوره 98کل پاسخهای صحیح رسیده 761 نفر بوده که به قید قرعه 5 نفر برنده مسابقه شده اند.لیست شماره تلفن برندگان : 2138---09053246---09224413---09339960---096629---0903به هر برنده معادل یک عدد سکه پارسیان به ارزش 500/000 ریال اهداء می گردد.
برندگان مسابقه فرهنگي نشاط و نود دوره 94کل پاسخهای صحیح رسیده 1536 نفر بوده که به قید قرعه 5 نفر برنده مسابقه شده اند.لیست شماره تلفن برندگان : 0173---09226407---09333237---09011450---09215831---0901به هر برنده معادل یک عدد سکه پارسیان به ارزش 500/000 ریال اهداء می گردد.
روز جمعه 10 آبان ماه 1398 بازی های فينال و رده بندی که به علت بارش باران لغو گردیده بود، برگزار میشود. پارک طالقانی میزبان مسابقات پایانی فوتسال جام عقاب طلایی ( دوره چهاردهم )، در دو بازی رده بندی و فينال خواهد بود. طبق برنامه مسابقات؛ دیدار رده بندی بین تیم های نمایندگی ( وحید - ابن سینا ) ساعت 9 صبح و تیم های ( شمس - استاد معین ) از ساعت 10 در مسابقه فينال با هم به رقابت خواهند پرداخت.در پایان مراسم اهدای جام و مدال قهرمانی به تیم های اول تا سوم، توسط
برگزاری اولین مسابقه شهروندان ارشد در اصفهان با همکاری شهرداری و سرپرستی مدیریت مجموعه باغ تجربه در سالن vip حکمت برگزار شداین مسابقه در دو بخش آوای مردمی و آوای حرفه ای برگزار گردید که در دو روز اول شرکت کنندگان همگی به رقابت پرداختند و روز آخر فينال مسابقه بوداجرای موسیقی این برنامه با گروه موسیقی نگین زنده رود اصفهان به سرپرستی معین الدین صادق زاده بود که شرکت کنندگان قبل از مسابقه به تفکیک تمرینی با این افراد داشتند.داوران مسابقه سید ر
با سلام. مدیریت فرهنگي سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور برگزار می کند. به مناسبت بزرگترین اجتماع فرهنگي مذهبی جهان تشیع ( اربعین حسینی) مسابقه برترین آثار هنری در قالب عکس، کلیپ ( ۳ دقیقه) و فیلم ۶۰ ثانیه ای از پیاده روی اربعین حسینی انجام می شود.لازم به ذکر است آثار فرستاده شده فقط درحوزه خدمت رسانی به زائرین در حوزه سلامت، تغذیه و بهداشت و درمان می باشد.عکس ها و فیلم ها حتما موبایلی باشد.حداکثر ۵ عکسسایز عکس ها ۱۰۰۰ پیکسل باشدحجم کمتر از ۵۰۰ کی
پرتال فرهنگي راسخون، مراتب سپاس و قدرانی را از کلیه کاربران گرامی که در تابستان (98) با فعالیت صادقانه و مشارکت در برنامه‌ها ، طرح‌ها ، مسابقات انجمن‌ها و مسابقات روزانه داشته‌اند و به ویژه از فعالین سه ماهه دوم سال ابراز می نماید و به پاس زحمات شایسته شما بزرگواران،  جوایز نقدی برگزیدگان (کاربران برتر انجمن‌‌ها و برندگان مسابقات روزانه فصل تابستان) به شرح ذیل تقدیم گردید. از درگاه ایزد منان 
به اطلاع کلیه بسیجیان جامعه پزشکی (عضو و غیر عضو ) می رساند به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر سازمان بسیج جامعه پزشکی استان در نظر دارد یک دوره مسابقه عکس و تصویر با موضوع امداد و درمان و خدمت رسانی به همراه جوایز برگزار نماید. از علاقه مندان دعوت می شود . عکس و تصاویر خود را به آیدی کانال زیر ارسال نمایید.شروع مسابقه از:۱۲ بهمنپایان مسابقه : ۲۲بهمنhttp://t.me/khbjp
هم نفس یک مسابقه‌ زنده آنلاین و هیجان‌انگیز از مرکز تحقیقات رایانه ی حوزه علمیه اصفهان است؛ مسابقه‌ای در زمینه اطلاعات عمومی و شبیه به مسابقه هفته» یا ستاره‌ها» در تلویزیون. با این تفاوت که تعداد شرکت‌کننده‌های هم نفس می‌تونه نامحدود باشه و هر شب برنده میلیون‌ها پول نقد باشی.لینک مسابقه

آخرین جستجو ها

باشگاه میلیونرها knocualtrotlon Betty's collection stabtiofrenes دانلود آهنگ جدید 2013 | آسمان موزیک cessvecitu tipalile ecarginrie skyrgakindswar پکیج های کمیاب و کارآمد