نتایج جستجو برای عبارت :

نامهاعتراض به مدیر وبرنامه شدن

به نام خالق هستی و سکاندار جهانی که تو هستیدوستان همراه سلامیک جمله و دیگر هیچ:اگر تمام محاسبات لازم را انجام دادی ،تحقیقات کامل نمودی،وبرنامه ریزی مناسب داشتی و به مسیر حرکت وارد شدی،ناگهان اوضاع بر اساس محاسبات تو پیش نرفت بدان جایی در عالم امکان بر خلاف خواسته رب ودود حرکت کرده ای ،پیدایش کن اصلاحش کن و به امید او دوباره شروع کن، و سکان کشتی را به دست او بسپار

آخرین جستجو ها

طنز و سرگرمی My anime home کاشی پرسپولیس شاتل موبایل دختر مسیح وبلاگ فنی مهندسی اصفهان زیبا ... کلاس خصوصی ریاضی یاسوج ... ridoketga attrodenga Indianapolis Colts NFL Jerseys In Cheap Price, Save More!