نتایج جستجو برای عبارت :

من به آمار زمین مشکوکم

وجود آدمها برای هم چه مفهومی دارد ؟؟. آدمها چه زمانی برای هم آدمند؟؟ کجا میتوان وجود و حضور آدمها را معنی کرد ؟؟ روزگار عجیبیست . جمعیت آدمی کنار هم وول میخورند و چشم در چشم . کلام در کلام . فضای هم را پر کرده اند بدون کمترین حضوری . آدم این روزهای جامعه بشری در فوجی از هیاهوی کلام و نگاه و صدا تنهاست در تونلی از سکوت و حرفهای نگفته روان است . با فریادی از درون که به هیچ گوشی شنیده نمیشود . این حجم از تنهایی و سکوت در عمق هیاهوی کرکننده دنی

آخرین جستجو ها

ShoperTime.ir linecitu کمبود ویتامینD3 Danny's site ورزگ نیوز .: عــــمــــــــران ســـــہ :. Carol's site *SUPER SABAKI KAI KAN DO *IRAN-TEHRAN 「 ∞ BTSir7 ∞ 」 برتربین