نتایج جستجو برای عبارت :

مقدمه ای بر مکاترونیک انده گیری

ابو معین ناصرخسرو قباد یانی شاعر تواناي سده پنجم هجری در میان قصیده سرايان ايران از مرتبه اي بلند برخورد است. گزیده حاضر بدین قصد فراهم آمده استتا خوانندگان و علاقه مندان شعر پارسی رادر زمانی نسبتا کوتاه با بهترین اشعار و مهمترین ویژگی هاي شعری اين شاعر نامدار آشنا سازد.آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا            گویی زبون نیافت ز گیتی مگر مرا     درحال خویشتن چو همی ژرف بنگرم       صفرا همی برآی

آخرین جستجو ها

ماسین عروس و گل عروس tintsusabka laumateci فایل فروش دانشجویی pockjulade1984 فریاد تلخ تر از سکوت نامردمی با «آیت‌الله مردم» چرا؟ دردنامه (توانمندسازی بانوان مبتنی بر کارآفرینی در توسعه پایدار) tiuvertelo پایان