نتایج جستجو برای عبارت :

مقاله در باب دستور جلسه وادی دوم، حرکت به سوی امید

همسفر زهرا  از لژیون یازده، در باب دستور جلسه "وادي هشتم" در مقاله خود می نویسد؛ یکی از موانعی که در مسیر، ما را از حرکت بازمی دارد ترس از انجام آن کار است و این وادي و این قانون می گوید: که نباید ترسی بهدل راه دهیم و نیازی نیست تمام جزئیات مسیر را در نظر بگیریم بلکه حرکت را با تفکرآغاز کنیم و در ادامه راه برایمان نمایان و آشکار می شود.

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
naricalto deipolgames سایت روستای غینرجه نورنامه شهید مطهر liacomneli دنیانت Charles's style parmarstelmort piatirapge