نتایج جستجو برای عبارت :

معنی fuck everything

 دلم پشت چراغ قرمز ایستاده بود وقتی با سرعت ترمز کرد، مثله غریبه ایی رسید و داد زد "هـــــوی گورتو گم کن"  پاشو گذاشت رو گازو رفت. دلم سخت شكست. چقدر بده وقتی آدم از کسی که دوسش داره این حرف رو بشنوه. بعضی حرفها هرچند کوتاه بدجور آدم رو داغون میکن، اما دیگه تحسینت نمی کنم، حالا که عاقل شدم، می بینم که آنقدر ها هم دوست داشتنی نبودی نازنینم.♥ Fuck It، میرم تا فنجام سکوتمو تا داغه بنوشم، سرد بشه از دهن میوفته.

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
سایبری منتظران دلاوران بیلوار economic تجزیه و تحلیل سیستم ها 0936-729-2276 best perfume 2019 ydgamweanews paybewila وب لژیون یکم محمد حسین نایبی پله پله تا ملاقات خدا paydiphdisctas