نتایج جستجو برای عبارت :

مشارکت وظایف راهنما رهجو

بنام امواج عشق که از اوست سلام دوستان اذر هستم یک همسفر" آنچه باور است محبت است و انچه نیست ظروف تهی است .از اینکه کنگره مرا به عنوان رهجو پذیرفت سپاسگزارم و خداوند را شاکرم از اینکه به من اجازه داده شد در این سیستم باشم و رشد کنم .من به عنوان یک رهجو آموختم که راهنما درمانگر نیست بلکه نشان دهنده راه و نور شمع است و این من رهجو هستم که باید خودم را درمان کنم .

آخرین جستجو ها

توانبخشی ایران وبلاگ نمایندگی شفا مشهد انجام طراحی نمای ساختمان و تائیدیه کمیته نما رضا ارزانی اعتقادی و مذهبی درحوالی من Rosemary's game Ryan's life inlolati dispkapasmoo