نتایج جستجو برای عبارت :

مشارکت مکتوب سی دی کرونا

مشارکت مکتوبرهجویی که تازه وارد کنگره شده است چون هنوز اطلاعات کافی ندارد و زمینه ی مطالعه هم برایش فراهم نیست باید راهنمای خود را بر اساس حس و احساس خودش انتخاب کند و توصیه ی کسي را در این زمینه نپذیرد. اگر به حس خود اعتماد کند بهتر است
مشارکت مکتوب در مورد دستور جلسه هفتگی "سيگار" به قلم همسفر، خانم مژگاناعتیاد به نیکوتین یکی از علّت‌های اصلی مرگ‌ومیر انسان‌هاست، نیمی از کسانی که در زندگی خود سيگار می‌کشند از بیماری‌های مربوط به سيگار کشیدن خواهند مرد. 
مشارکت های مکتوب جمعی از خدمت گزاران وبلاگ همسفران نمایندگی شیخ بهاییدر باب دستور جلسه هفتگی؛ بیماری کرونا و موارد پیشگیری از آن»با داشتن تغذیه مناسب مانند مصرف روزانه سيب، پرتقالومایعات زیاد، ویروس را از طریق ادرار دفع کنیم و همچنین مصرف پروتئین‌ها، نقشاصلی را در سيستم ایمنی ایفا می‌کنند. نداشتن خواب کافی شبانه و داشتن استرس، باعثافزایش ترشح هورمون کورتیزول شده و کورتیزول باعث سرکوب سيستم ایمنی شده و همچنینمصرف سبزیجات حاوی پتاسيم
مشارکت مکتوب در باب دستور جلسه هفتگی (وادي سوم و تأثیر آن روی من)همفکری ديگران و کمک ديگران قوّت قلب ماست، اما کلید اصلی نیست، در این وادي توانایی های ما قدرت ظهور پیدا میکند و ما می فهمیم که "من هم می توانم"
یک راهنما در کنگره 60 با تمام وجودش تلاش می کند تا رهجوهایش را به رهایی برساندو معنای عشق و محبت را به آنها بیاموزد و همانند چراغی است که مسير درست زندگی کردن را به آنها نشان می دهد.مشارکت مکتوب هم سفران لژیون های( 3،4،5،7 ) نمایندگی کاسپین در باب دستور جلسه هفتگی ( هفته راهنما )
مشارکت مکتوب دو نفر از رهجویان کمک راهنمای محترم سرکار خانم ندا(لژیون چهاردهم) در خصوص "دستور جلسه هفتگی وادي نهم و تاثیر آن روی من " مطالبی ارائه نمودند، که به صورت مشارکت مکتوب تقديم شما عزیزان می‌گردد.
به نام قدرت مطلق اللهتشکر می کنم از استاد جلسه که اجازه مشارکت دادند یک خداقوت می گویم به تمام بچه ها که از حضورشان انرژی گرفتم و از مشارکت شان استفاده کرديم ، درمورد دستور جلسه صحبت های زیادي می شود کرد چیزی که من قبل از ورود به کنگره و چیزی که در حال حاضر هستم داشتم به این دو موضوع فکر می کردم به این نتیجه رسيدم
دستور جلسه این هفته (دانایی، دانایی موثر وسواد) است. کمک راهنمای مسافر شهرام با گروه وبلاگ نمایندگی دانیال مشارکت مکتوبی را به اشتراک گذاشتند که در ادامه شما را دعوت به مطالعه این مشارکت بسيار خوب و با مفهوم می‌نماییم.
تعدادي از رهجویان لژیون شماره 4 به کمک راهنمایی سرکار خانم بتول در خصوص دستور جلسه‌ی سي دي  جواب » مطالبی را ارائه نمودند که به صورت مشارکت مکتوب تقديم شما عزیزان می‌گردد:
درخت یکی از زیباترین و شگفت انگیزترین مظاهر خلقت است.جلوه ای گویا از تجلی آفریدگار است،زیبایی درخت نه تنها در نگاه آدمی بلکه در مظهر آفریدگار جهان نیز به نیکی آمده استمشارکت مکتوب همسفران لژیون سوم نمایندگی کاسپین، در باب دستور جلسه هفتگی (درخت کاری) در صورت تمایل می توانید در قسمت نظرات این پست تجربیات و دانش خود را در خصوص دستور جلسه؛ در قالب مشارکت بیان و ديگران را نیز  سهیم نمایید. 
تعدادي از رهجویان کمک راهنمای محترم سرکار خانم کماندار (لژیون ششم) در خصوص " دستورجلسه در استحکام پایه‌های علمی و مالی کنگره من چه کرده‌ام؟ " مطالبی ارائه نمودند، که به صورت مشارکت مکتوب تقديم شما عزیزان می‌گردد.
 تعدادي از رهجویان راهنمای محترم سرکار خانم گلناز (لژیون بیست و یکم) در خصوص دستور جلسه هفتگی در کنگره 60 چگونه قدردانی می‌کنید» مطالبی ارائه نمودند که به‌صورت مشارکت مکتوب تقديم شما عزیزان می‌گردد.
انرژی در اثر جابجایی بین اختلاف پتانسيل ها به وجود می آید یعنی اگر ما بخواهیم انرژی بدست بیاوریم باید از یک پتانسيل پایین به پتانسيل بالا انتقال پیدا کنیم برای مشاهده مشارکت مکتوب به ادامه مطلب بروید 
 تعدادي از رهجویان راهنمای محترم سرکار خانم شهره (لژیون پنجم) در خصوص دستور جلسه هفتگی "وادي یازدهم و تاثیر آن روی من" مطالبی ارائه نمودند که به‌صورت مشارکت مکتوب تقديم شما عزیزان می‌گردد.
مشارکت های مکتوب همسفران لژیون یکم؛ کمک راهنما همسفر سحردر باب دستور جلسه هفتگی؛ کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره»در ادامه مطلب همراه ما باشید با جمعی از مشارکت های لژیون یکم در رابطه با دستور جلسه هفتگی.
مشارکت های مکتوب همسفران لژیون دومدر باب دستور جلسه هفتگی ؛ گلریزاندر سال یک بار در شعب کنگر60 جشن گلریزان برگزارمی شود.به قول آقای مهندس خداوند اجازه خدمت به هر کسي رانمی دهد، خداوند به شما لطف می کند که اجازه می دهد به ديگران کمک کنید، آرامش و آسایش ما در جمع است در فرد نیست ، باید لذت بخشش را درک کنیم، وقتی به تسکین درد کسي کمک می کنید به آرامش و آسایش می رسيد.
تعدادي از رهجویان لژیون شماره 2 به کمک راهنمایی سرکار خانم نصرت در خصوص دستور جلسه‌ی سي دي  انتقال صفات » مطالبی را ارائه نمودند که به صورت مشارکت مکتوب تقديم شما عزیزان می‌گردد:
لژیون ششم همسفران نمایندگی ارتش در رابطه با دستور جلسه "گلریزان" در مشارکتی مکتوب افزودند: ماباید این سيستم را برای آیندگان حفظ کنیم. هر یک از باید به اندازه توان خود خدمتگزار کنگره باشیم تا به حال خوش دست بیابیم پس با افتخار در جشن گلریزان شرکت میکنیم.
مشارکت های مکتوب همسفران لژیون دومدر باب دستور جلسه هفتگی ؛ عدالت ؛ آیا همه افراد در کنگره 60 با هم برابرند؟»اگر بخواهیم تعریفی  از عدالت داشته باشیم باید بگوییم که عدالت به معنی قرار گرفتن هر چیز یا هر شخصی در جایگاه واقعی خودش که این جایگاه برمی گردد به همان اندوخته آموزش‌ها و داشته های درونی،.
هیچگاه آن روزهایی که غم در دلم خانه کرده بود و شما راهنمای عزیز غم را از دلم کنار زده و جایش شادي بخشیدي را فراموش نمی کنم. و این یعنی کمک انسانی شریف و بزرگ به انسانی که غم ديده.مشارکت مکتوب هم سفران لژیون های( 8،9،10،11 ) نمایندگی کاسپین در باب دستور جلسه هفتگی ( هفته راهنما )
مشارکت های مکتوب همسفران لژیون بیست و چهارم؛ کمک راهنما همسفر بهنازدر باب دستور جلسه هفتگی؛ جهان بینی در ورزش»زمانیکه شخص ورزش می‌کند سيستم ایکس آن به مرحله تعادل می‌رسد و آن فرد می‌تواند ذهنآرامی داشته باشد و با تفکر درست ورزش می‌کند.
لژیون پنجم همسفران نمایندگی ارتش در رابطه با دستور جلسه "گلریزان" در مشارکتی مکتوب افزودند: ماباید این سيستم را برای آیندگان حفظ کنیم. هر یک از باید به اندازه توان خود خدمتگزار کنگره باشیم تا به حال خوش دست بیابیم پس با افتخار در جشن گلریزان شرکت میکنیم.
تعدادي از رهجویان کمک‌راهنمای محترم سرکار خانم سمیه (لژیون چهارم) در خصوص دستور جلسه هفتگی آداب معاشرت، ادبی و بی‌ادبی، تعادل و بی‌تعادلی» مطالبی ارائه نمودند که به‌صورت مشارکت مکتوب تقديم شما عزیزان می‌گردد.
مشارکت های مکتوب همسفران لژیون بیستم؛ کمک راهنما همسفر فهیمهدر باب دستور جلسه هفتگی نقش سي دي ها و نوشتن آن ها در آموزش»گره خیلی از مشکلات با گوش کردن سيدي‌ها بازخواهد شدو نور امید وارد روزنه قلب ره‌جو می‌شود و انرژی لازم برای ادامه مسير به وی دادهمی‌شود. 
                                              به نام خالق هستی .                                       مشارکت مکتوب همسفران لژیون ششم در باب دستور جلسه هفتگی؛ وظایف راهنما و رهجو رهجو باید بپذیرد که یک راهنما در کنگره تمام راه هایی که پیشنهاد می کند را خود رفته و تجربه نموده است. در واقع قبول کند که دانایی راهنما بالاتر از اوست. پس وظیفه اوست که  &nbs
مشارکت های مکتوب همسفران لژیون بیست و یکم؛ کمک راهنما همسفر اعظمدر باب دستور جلسه هفتگی: بنیان کنگره 60» کنگره بنیان بسيار محکم و استواری دارد زیرا درصراط مستقیم است و در حال نبرد بابی خردي،  تاریکی و اعتیاد است.
مشارکت های مکتوب همسفران لژیون چهارم؛ کمک راهنما همسفر آزادهدر باب دستور جلسه هفتگی؛ نظم، انضباط و احترام»منظم بودن یعنی احترام به خود و در ادامه پیامد آن،احترام به ديگران خواهد بود. فردي که نظم و انضباط را ندارد یعنی از زیر بارمسئولیت درمان خود فرار می‌کند. 
مشارکت های مکتوب همسفران لژیون یکم؛ کمک راهنما همسفر سحردر باب دستور جلسه هفتگی؛ کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره»در ادامه مطلب همراه ما باشید با جمعی از مشارکت های لژیون یکم در رابطه با دستور جلسه هفتگی.
تعدادياز رهجویان کمک راهنمای محترم سرکار خانم فریده (لژیون چهارم) در باب دستورجلسه هفتگی "نقش سي دي ها و نوشتن آن در آموزش" مطالبی را ارائه نموده‌اندکه در قالب مشارکت تقديم شما عزیزان می‌گردد.
 تعدادي از رهجویان کمک راهنمای محترم سرکار خانم پروین (لژیون هفتم) در خصوص دستور جلسه هفتگی "از فرمانبرداری تا فرماندهی" مطالبی ارائه نمودند، که به صورت مشارکت مکتوب تقديم شما عزیزان می‌گردد.

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
شهر رویا ، دانلود فیلم ایرانی با کیفیت عالی اخبار تکنولوژی و فناوری امادگی ازمون وکالت shahrammusic49 فرمون | اپلیکیشن استعلام خلافی خودرو هوشمند وبلاگ کاروفناوری دبیرستان شهید بهمنی (دوره اول) جدیدترین و بهترین‌های لیمان وب سایت شخصی دکتر قره خانی پایگاه خبری تحلیلی فیروز پرس Katie's style