نتایج جستجو برای عبارت :

محمد منصور وزیری درد فراق

درد فراقمجالس ختم و ترحیم شاعر رسول چهارمحالی(ساقی)-----------------------------با درد فراق ات آشنایم کردیبر حسرت خویش مبتلایم کردیمجنون تو بودم و تویی لیلایمبر عشق وجود خود گدایم کردیافسوس بر این فراق درد آورمانای چرخ فلک چرا جدایم کردیاز دیده سرشک اشک بارید اماای مرگ نظر غرق عزایم کردیخالیست درون خانه جایت حالابا عشق درون سینه جایم کردیاز دوری تو خون جگر خورده منمبر حکم خدای خود رضایم کردیاز خاک به افلاک مسافر شده ایحالاکه سفر سوی خدایم کردیساقی

آخرین جستجو ها

cuinamirest گلچین اهنگ های جدید سال 2021 - 1400 | تلاش موزیک خدا ... عشق ... حقیقت کتابخانه عمومی آصف فرخشهر sutagilec chairupede شهر دخترا ruspahearci به یاد نرگس teoberbyhi