نتایج جستجو برای عبارت :

مجری سیستم هایه امنیتی نظارتی

بررسی سيستم امنيتي تشخیص هویتپروژه و گزارش کامل به همراه چکیده، فهرست، شکل، جدول و منابع، مقدمه: تشخیص گوینده  عبارت از فرایند تشخیص خودکار هویت شخص صحبت کننده بر اساس اطلاعات  یکتای موجود در موج صوتی صحبت او. این فن آوری امکان تشخیص هویت شخص گوینده و در نتیجه امکان کنترل دسترسی او در هنگام استفاده از خدماتی همانند شماره .

آخرین جستجو ها

Ryan's receptions prunaqrealsu آموزشی و پزشکی Willie's game جدایی عاشق چت|چت روم|چت روم فارسی|شلوغ چت|حورا چت سوداگرانه چرک نویسه ها آرزوهای بر باد رفته lcudwebsledre