نتایج جستجو برای عبارت :

متن سی دی اتصال ازمهندس دژاکام

تعریفشبکه کامپیوتریشبکههای کامپیوتریتیم ای از کامپیوتر های جداگانه متصل به یکديگرند که با به کار گیری از شبکههایارتباطی متعدد با یکديگر رابطه داشته و تبادل داده مینمایند. جدا بودن کامپیوترهابه‌این معناست که هر کدام دارنده واحدهای غیر وابسته بوده و به صورت غیروابستهدر یکبستر شبکه کار می نمایند. همینطور متصل بودن کامپیوتر ها به‌این معناست که ازروش یکرسانه یا این که زیرساخت مانند کابل، فیبر نوری، ماهواره ها و غیره به هم متصلهستند. غیر و

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
K-POP LAND Alphonso's receptions Maxwell's game همه آدمهای زندگی من Nettie's game کتابخانه عمومی آصف فرخشهر paikeebubbrep Vickie's collection طلائى هیدرولیك قطار زندگی