نتایج جستجو برای عبارت :

متن روضه مجلس ختم پدر

شعر عروج پدر شهیدشاعر رسول چهارمحالی(ساقی)-------------------------------------مجلس ماست عزای پدری غمدیدهپدری که به جهان لطف خدایش دیدهپدری که پسرش گشته فدایی خدابر لبش بوده فقط ذکر مناجات و دعاپدری که به لبش روضه ی زهرا بودهگریه کن بر علیِ اکبر لیلا بوده سالها گریه کن شاه شهیدان بودهنوکر درگه لب تشنه ی عریان بودهمجلس ماست برای پدر پاک شهیدپسرش بوده برای همه مثل خورشیدپسری که  به دیدار پدر آمده استشام تار پدری که  سحر آ مده استروضه خوان روضه بخوان

آخرین جستجو ها

مرجع معرفی تکنلوژی های روز دنیا ludranata frugunvimen بهترین مشاور ۰۲۱۲۲۶۸۹۵۵۸ سلامتی و پزشکی sasquoribor روز خوب ........ omraninfo خوشنویسان بوکان مهندس بهنام طالبی