نتایج جستجو برای عبارت :

قارداشی قارداشا محتاج ایلمه

من رقیــــه دخترشیرین زبان شــــــــاه دینم غنچه ی پژمرده ی بـــــــاغ امیــــرالمومنینمهردوعالم دردعا،محتاج دست کوچک مــــن تاابدحاجـــت رواگردنــــدازیک آمینــــــــــــــمپاک سوزدهرکه خواندسطری ازشرح کتابــم دلبرومحبوبــــــــــــه ی محبوب دلبرآفرینـــــمکربــــلا درروزعاشورابـــــلاانـــــــدربـــــــلابـود دوربـــــابـــــایم بگردم،مبتـــــــلادرمبتــلابـــودمن هم آخـــرنازنینــــم،نازنینــــم،نازنینـــــــ

آخرین جستجو ها

astiobracteu Stainless Steel Electrical Enclosures,Stainless Steel Trash,Electrical Cabinets Manufacturer کرایه منزل مبله روزانه درشیراز شێعری کوردی taderfadar Eric's site دختری از دیار آرزوها راه کربلا ataruavar ❤ღ گنج من ღ❤