نتایج جستجو برای عبارت :

قارداشی قارداشا محتاج ایلمه

من رقیــــه دخترشیرین زبان شــــــــاه دینم غنچه ی پژمرده ی بـــــــاغ امیــــرالمومنینمهردوعالم دردعا،محتاج دست کوچک مــــن تاابدحاجـــت رواگردنــــدازیک آمینــــــــــــــمپاک سوزدهرکه خواندسطری ازشرح کتابــم دلبرومحبوبــــــــــــه ی محبوب دلبرآفرینـــــمکربــــلا درروزعاشورابـــــلاانـــــــدربـــــــلابـود دوربـــــابـــــایم بگردم،مبتـــــــلادرمبتــلابـــودمن هم آخـــرنازنینــــم،نازنینــــم،نازنینـــــــ

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
♥دنیای داستان ها♥ پــــــرتـــــــــــو سُخن مهندسی کامپیوتر - نرم افزار راز بهتر زیستن و بهتر زندگی کردن mipekyrre زراعت، علوم و تکنولوژی بذر، فیزیولوژی گیاهی دکوراسیون داخلی و بازسازی ساختمان تاپ موزیک آوای دل از شـهر امام مهربانی ها : مشهد مقدّس garendivol