نتایج جستجو برای عبارت :

فكر كردن با چشم

گام اول برای خاموش كردن ذهن:دست از قضاوت خود ودیگران بردارید ؛ ،سروصداهای ذهن كم میشودگام دوم برای خاموش كردن ذهن:زاویه دید ونگرش خود راتغییربدهید ؛ مدیریت كردن زیاد، و برنامه ریزی افراطی نداشته باشیدبگذار هرچه ازعالم هستی برای تو مقرر میشود،گاهی بیخبر به جسم وجانت انتقال یابدگام سوم برای خاموش كردن ذهن:دست از شرح حال دادن نسبت به كارها و وقایع گذشته. .تاحال ویا تصمیمات آیندهبردارید، گام چهارم برای خاموش كردن ذهن:بیخبر باش،

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Vmedicine یین یانگ ؛ مرجع دانلود اپلیکشن و بازی اندروید binnicomu تکنولوژی آموزشی سایت رسمی نیما جوادی Game NewS Frances's receptions مدرسه چگونه مکانیست ؟؟؟ آموزش جامع رانندگی کتابخانه عمومی شهدای بنادکوک دیزه