نتایج جستجو برای عبارت :

فتوکل این دوره طنینین

       15 بازی میان هفته دوره 20 مبلغ کل فروش اين دوره ==>   تعداد کل برگه ها             ==>   مبلغ جایزه نفرات اول مبلغ جایزه نفرات دوم     تعداد برگه بی خطا   تعداد برگه تک خطا   تعداد بازی انجام شده:          بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 لستر سیتی لیورپول پنجشنبه 23:30 2 منچستر یو نیوکاسل پنجشنبه 21:00 3 اورتون بارنلی پنجشنبه :30 4 استون ویلا
         15 بازی پایان هفته دوره 11 مبلغ کل فروش اين دوره ==>   تعداد کل برگه ها             ==>   مبلغ جایزه نفرات اول مبلغ جایزه نفرات دوم تعداد برگه بی خطا   تعداد برگه تک خطا   تعداد بازی انجام شده:    بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 چلسی ولورهمپتون یکشنبه 19:30 2 اورتون بورنموث یکشنبه 19:30 3 آرسنال واتفورد یکشنبه 19:30 4 لستر منچستریو یکشنبه 19:30 5
         15 بازی پایان هفته دوره 27 مبلغ کل فروش اين دوره ==>   تعداد کل برگه ها             ==>   مبلغ جایزه نفرات اول مبلغ جایزه نفرات دوم تعداد برگه بی خطا   تعداد برگه تک خطا   تعداد بازی انجام شده:    بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 آرسنال نیوکاسل یکشنبه 20:00 2 استون ویلا تاتنهام یکشنبه 17:30 3 نوریچ لیورپول شنبه 21:00 4 آتالانتا رم شنبه 23:15 5 بلون
       15 بازی میان هفته دوره 22 مبلغ کل فروش اين دوره ==>   تعداد کل برگه ها             ==>   مبلغ جایزه نفرات اول مبلغ جایزه نفرات دوم     تعداد برگه بی خطا   تعداد برگه تک خطا   تعداد بازی انجام شده:          بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 منچستریو منچسترسیتی سه شنبه 23:30 2 لستر استون ویلا چهارشنبه 23:30 3 والنسیا رئال چهارشنبه 22:30 4 بارسلونا
       15 بازی میان هفته دوره 25 مبلغ کل فروش اين دوره ==>   تعداد کل برگه ها             ==>   مبلغ جایزه نفرات اول مبلغ جایزه نفرات دوم     تعداد برگه بی خطا   تعداد برگه تک خطا   تعداد بازی انجام شده:          بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 میلان تورینو سه شنبه 23:15 2 فیورنتینا اينتر چهارشنبه 23:15 3 وستهام لیورپول چهارشنبه 23:15 4 بلکبرن پارک
         15 بازی پایان هفته دوره 28 مبلغ کل فروش اين دوره ==>   تعداد کل برگه ها             ==>   مبلغ جایزه نفرات اول مبلغ جایزه نفرات دوم تعداد برگه بی خطا   تعداد برگه تک خطا   تعداد بازی انجام شده:    بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 تاتنهام منچسترسیتی شنبه 21:00 2 منچستریو وستبروم شنبه :30 3 لیورپول لستر یکشنبه 22:45 4 فولهام اورتون یکشنبه 15:30 5 ل
        15 بازی پایان هفته دوره مبلغ کل فروش اين دوره ==>   تعداد کل برگه ها             ==>   مبلغ جایزه نفرات اول مبلغ جایزه نفرات دوم تعداد برگه بی خطا   تعداد برگه تک خطا   تعداد بازی انجام شده:    بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 لیورپول لیدز شنبه 21:00 2 تاتنهام اورتون یکشنبه 20:00 3 وستبروم لسترسیتی یکشنبه 17:30 4 پاریسن ژرمن مارسی یکشنبه 23:30 5 لی
         15 بازی پایان هفته دوره 25 مبلغ کل فروش اين دوره ==>   تعداد کل برگه ها             ==>   مبلغ جایزه نفرات اول مبلغ جایزه نفرات دوم تعداد برگه بی خطا   تعداد برگه تک خطا   تعداد بازی انجام شده:    بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 منچستر یو ولورهمپتون شنبه 21:00 2 وستهام برایتون شنبه :30 3 نیوکاسل نوریچ شنبه :30 4 کریستال شفیلد یو شنبه :30 5 تا
       15 بازی میان هفته دوره 07 مبلغ کل فروش اين دوره ==> 107/362/302 تعداد کل برگه ها             ==> 003 مبلغ جایزه نفرات اول مبلغ جایزه نفرات دوم  1/356/155 30/243 تعداد برگه بی خطا  38 تعداد برگه تک خطا 426 تعداد بازی انجام شده:     15     بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 برایتون 0 3 منچستر یو سه شنبه 22:45 2 لیدز 1 1 لوتون سه شنبه 23:15 3 ویگان 3 0 استوک سه شنبه 23:15 4 کاردیف 0 0 چ
         15 بازی پایان هفته دوره 29 مبلغ کل فروش اين دوره ==> 140/169/756 تعداد کل برگه ها             ==> 22431 مبلغ جایزه نفرات اول مبلغ جایزه نفرات دوم تعداد برگه بی خطا   تعداد برگه تک خطا   تعداد بازی انجام شده:    بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 اورتون لیدز شنبه 21:00 2 وستبروم شفیلدیو شنبه 23:30 3 چلسی تاتنهام یکشنبه 20:00 4 آرسنال ولورهمپتون یکشنبه 22:45 5 سا
         15 بازی پایان هفته دوره 12 مبلغ کل فروش اين دوره ==> 20 بازی 152/870/034پایان هفته دوره 12 تعداد کل برگه ها             ==> 25384 مبلغ جایزه نفرات اول مبلغ جایزه نفرات دوم 36/688/808 193/099 تعداد برگه بی خطا 2 تعداد برگه تک خطا 95 تعداد بازی انجام شده:     15     بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 میلان 30 کالیاری شنبه 23:15 2 یوونتوس 13 رم شنبه 23:15 3 ناپولی 3 1 لاتزیو شنبه 23:15 4
       15 بازی میان هفته دوره 33 مبلغ کل فروش اين دوره ==> 146/033/853 تعداد کل برگه ها             ==> 24370 مبلغ جایزه نفرات اول مبلغ جایزه نفرات دوم     تعداد برگه بی خطا  5405 تعداد برگه تک خطا 8507 تعداد بازی انجام شده:      8      بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 تاتنهام فولهام چهارشنبه 21:30 2 نیوکاسل لیورپول چهارشنبه 23:30 3 منچستریو 1 0 ولورهمپتون سه شنبه 23:30 4 وست
       15 بازی میان هفته دوره 28 مبلغ کل فروش اين دوره ==> 166/065/192 تعداد کل برگه ها             ==> 30565 مبلغ جایزه نفرات اول مبلغ جایزه نفرات دوم  69/984  3/311 تعداد برگه بی خطا 1139 تعداد برگه تک خطا 6019 تعداد بازی انجام شده:     15     بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 منچستریو 4 1 باشاک شهیر سه شنبه 23:30 2 پاریسن ژرمن 1 0 لایپزیک سه شنبه 23:30 3 دورتموند 3 0 کلوب بروخه سه شنبه
       15 بازی میان هفته دوره 32 مبلغ کل فروش اين دوره ==> 3/233/097 تعداد کل برگه ها             ==> 34802 مبلغ جایزه نفرات اول مبلغ جایزه نفرات دوم  4/8/5 34/957 تعداد برگه بی خطا 21 تعداد برگه تک خطا 629 تعداد بازی انجام شده:      15       بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 اورتون 0 2 منچستر یو چهارشنبه 23:30 2 استوک 1 3 تاتنهام چهارشنبه 21:00 3 آرسنال 1 4 منچسترسیتی سه شنبه 23:30 4 ی
       15 بازی میان هفته دوره 31 مبلغ کل فروش اين دوره ==> 151/002/231 تعداد کل برگه ها             ==> 27086 مبلغ جایزه نفرات اول مبلغ جایزه نفرات دوم  10/354/439 266/475 تعداد برگه بی خطا  7 تعداد برگه تک خطا 68 تعداد بازی انجام شده:      15      بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 منچسترسیتی 1 1 وستبروم سه شنبه 23:30 2 ولورهمپتون 2 1 چلسی سه شنبه 21:30 3 آرسنال 1 1 ساوتهمپتون چهارشنبه 2
         15 بازی پایان هفته دوره 32 مبلغ کل فروش اين دوره ==> 6/832/213 تعداد کل برگه ها             ==> 33806 مبلغ جایزه نفرات اول مبلغ جایزه نفرات دوم 2/989/315 49/383 تعداد برگه بی خطا  30 تعداد برگه تک خطا 454 تعداد بازی انجام شده:     15     بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 منچستریو 62 لیدز یکشنبه 20:00 2 وستبروم 03 استون ویلا یکشنبه 22:45 3 تاتنهام 0 2 لستر یکشنبه 17:45 4 اورتون 2 1
                                                                                                                                                    &n
         15 بازی پایان هفته دوره 26 مبلغ کل فروش اين دوره ==> 156/428/952 تعداد کل برگه ها             ==> 26653 مبلغ جایزه نفرات اول مبلغ جایزه نفرات دوم 1/001/145 21/827 تعداد برگه بی خطا 75 تعداد برگه تک خطا 860 تعداد بازی انجام شده:     15     بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 لستر 10 ولورهمپتون یکشنبه 17:30 2 منچستر سیتی 11 لیورپول یکشنبه 20:00 3 چلسی 4 1 شفیلد یو شنبه 21:00 4 آرسنا
       15 بازی میان هفته دوره 21 مبلغ کل فروش اين دوره ==> 143/194/879 تعداد کل برگه ها             ==> 31524 مبلغ جایزه نفرات اول مبلغ جایزه نفرات دوم     تعداد برگه بی خطا   تعداد برگه تک خطا   تعداد بازی انجام شده:          بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 منچستر سیتی اورتون چهارشنبه 21:00 2 آرسنال منچستر یو چهارشنبه 23:30 3 ساوتهمپتون تاتنهام چهارشنبه :30
       15 بازی میان هفته دوره 26 مبلغ کل فروش اين دوره ==> 137/465/178 تعداد کل برگه ها             ==> 24093 مبلغ جایزه نفرات اول مبلغ جایزه نفرات دوم  9/426/4 11/245 تعداد برگه بی خطا 7 تعداد برگه تک خطا 1467 تعداد بازی انجام شده:     15     بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 آلمان 1 0 چک چهارشنبه 23:15 2 پرتغال 7 0 اندورا چهارشنبه 23:15 3 هلند 1 1 اسپانیا چهارشنبه 23:15 4 بلژیک 2 1 سوئی
      15 بازی میان هفته دوره 29 مبلغ کل فروش اين دوره ==> 150/216/207 تعداد کل برگه ها             ==> 26311 مبلغ جایزه نفرات اول مبلغ جایزه نفرات دوم  /025/945 72/393 تعداد برگه بی خطا 4 تعداد برگه تک خطا 249 تعداد بازی انجام شده:     15      بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 لیورپول 1 0 آژاکس سه شنبه 23:30 2 ات مادرید 1 1 بایرن سه شنبه 23:30 3 شاختار 2 0 رئال سه شنبه 21:25 4 لوکوموتیو مسکو 1
         15 بازی پایان هفته دوره 31 مبلغ کل فروش اين دوره ==> 174/480/738 تعداد کل برگه ها             ==> 33445 مبلغ جایزه نفرات اول مبلغ جایزه نفرات دوم 1/213/779 20/834 تعداد برگه بی خطا  69 تعداد برگه تک خطا 1005 تعداد بازی انجام شده:     15     بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 آرسنال 01 بارنلی یکشنبه 22:45 2 ساوتهمپتون 30 شفیلدیو یکشنبه 15:30 3 نیوکاسل 2 1 وستبروم شنبه :30 4 منچ
       15 بازی میان هفته دوره 30 مبلغ کل فروش اين دوره ==> 9/302/313 تعداد کل برگه ها             ==> 34089 مبلغ جایزه نفرات اول مبلغ جایزه نفرات دوم  1/044/427 25/156 تعداد برگه بی خطا 87 تعداد برگه تک خطا  903 تعداد بازی انجام شده:     15     بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 پاریسن ژرمن 51 باشاک شهیر سه شنبه 23:30 2 لایپزیک 3 2 منچستر یو سه شنبه 23:30 3 دیناموکیف 1 0 فرنسواروس سه شنبه
       15 بازی میان هفته دوره 04 مبلغ کل فروش اين دوره ==> 116/895/966 تعداد کل برگه ها             ==> 22937 مبلغ جایزه نفرات اول مبلغ جایزه نفرات دوم  28/055/032  412/574 تعداد برگه بی خطا 2 تعداد برگه تک خطا 34 تعداد بازی انجام شده:    15      بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 ساربروکن 0 3 لورکوزن 3 شنبه 23:15 2 لژیا گدانسک 1 3 کراکویا 3 شنبه 20:30 3 پیاست 0 0 گومیک زابرز 3 شنبه 20:30 4 لچ
                                                                                                                                                    &n
         15 بازی پایان هفته دوره 30 مبلغ کل فروش اين دوره ==> 136/199/598 تعداد کل برگه ها             ==> 24110 مبلغ جایزه نفرات اول مبلغ جایزه نفرات دوم تعداد برگه بی خطا 14679 تعداد برگه تک خطا 7205 تعداد بازی انجام شده:       4       بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 رم ساسوئلو یکشنبه 17:30 2 اودینزه آتالانتا یکشنبه 17:30 3 پارما بنه ونتو یکشنبه 17:30 4 سمپدوریا
         20 بازی پایان هفته دوره 11 مبلغ کل فروش اين دوره ==> تعداد کل برگه ها             ==> مبلغ جایزه نفرات اول  مبلغ جایزه نفرات دوم     تعداد برگه بی خطا تعداد برگه تک خطا تعداد بازی انجام شده:            بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 آرسنال   واتفورد یکشنبه 19:30 2 چلسی   ولورهمپتون یکشنبه 19:30 3 اورتون   بورنموث یکشنبه 19:30 4 منچ
          19 بازی ویژه  چهارشنبه  دوره 05 مبلغ کل فروش اين دوره ==> 164/646/695 تعداد کل برگه ها             ==> 24250 مبلغ جایزه نفرات اول  مبلغ جایزه نفرات دوم  7/4/583 79/030 تعداد برگه بی خطا 11 تعداد برگه تک خطا 250 تعداد بازی انجام شده:      19      بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 بایرن 2 0 لوک مسکو چهارشنبه 23:30 2 اينتر 0 0 شاختار چهارشنبه 23:30 3 منچستر سیتی 3 0 ما
          19 بازی ویژه  یکشنبه  دوره 09 مبلغ کل فروش اين دوره ==> 203/309/622 تعداد کل برگه ها             ==> 23571 مبلغ جایزه نفرات اول  مبلغ جایزه نفرات دوم  5/421/590 55/829 تعداد برگه بی خطا تعداد برگه تک خطا 437 تعداد بازی انجام شده:      19      بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 اينتر 21 اسپیزا یکشنبه 17:30 2 ساسوئلو 1 2 میلان یکشنبه 17:30 3 آتالانتا 4 1 رم یکشنبه 20:3
          19 بازی ویژه  دوشنبه  دوره 03 مبلغ کل فروش اين دوره ==> 146/953/320 تعداد کل برگه ها             ==> 914 مبلغ جایزه نفرات اول  مبلغ جایزه نفرات دوم  1/119/644 34/109 تعداد برگه بی خطا 63 تعداد برگه تک خطا 517 تعداد بازی انجام شده:      19      بازی   میزبان نتیجه میهمان روز ساعت 1 فیورنتینا 1 1 جنوا دوشنبه 23:15 2 ایبار 0 0 والنسیا دوشنبه 23:30 3 هافنهایم 3 1 آگسبور

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
نرم افزارهای آموزشی انیاک Ida's notes Boston Bruins Jersey Wholesale مطالب اینترنتی fyosmarwindmont Marion's collection وبلاگ من zobelmarkbe بی دل Carmen's info