نتایج جستجو برای عبارت :

علت برعشدن ماهی دراب

چوپانان،قطب کشاورزی منطقه نائینیکی از نیازمندیهای چوپانان دربحت اقتصادی وکشاورزی بحث مهار ابهای فصلی وموضوع صرفه جویی دراب است که بتوان از این نعمت الهی استفاده بهینه بشود.موقعیت چوپانان بگونه ای است ،باتوجه با اینکه دردشت مرکزی کویر نمک واقع شده الحمدالله نسبت به دیگر روستاهای منطقه ازنعمت اب برخورداراست ومیتوان از کشاورزی نوین بهره برد وهمینطور که هم اکنون شاهد کارهای مثبتی درچوپانان درمورد کشاورزی هستیم که امیداواریم این موضوع فر

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
انجام طراحی نمای ساختمان و تائیدیه کمیته نما Richard's style مرجع کتابهای فارسی و داستانی منتشر شده در فضای مجازی گــلـچـیـن خـبـــــر نکات ارزشمند rhymakelri فیلم سوپر20016 joicysmewho Sandra's notes حدیث مفصل