نتایج جستجو برای عبارت :

صحبتهای چهارشنبه اقای مهندس

"در روز چهارشنبه 99/1/27 شاهد رهایی آقای محمد از لژیون هفتم به کمک راهنمایی اقاي سعید به دستور جناب آقای مهندس به صورت مجازی بودیم"از طرف ایجنت وگروه مرزبانی واعضای شعبه رهایی اقاي محمد عزیز را به ایشان، راهنمای محترمشان وخانواده ایشان تبریک و شادباش میگوییم.تاباد چنین بادا.

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
ورزش best-text-girl شوق زیارت - امامزاده های ایران و جهان coperheter معرفی جدیدترین قراردادهای هوشمند sayrisiltee خدمات عالی بیمه ثالث ،بدنه،عمر،مسولیت،آتشسوزی (تمام قسط حتی باکارت یارانه) همسفران نمایندگی حر krafindencu گروه جهادی شهید علی برقی