نتایج جستجو برای عبارت :

صحبتهای چهارشنبه اقای مهندس

جلسه سیزدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه ازدواج»، در روز چهارشنبه 27 آذر ماه سال 98 ساعت 9:15 آغاز به کار کرد.
"در روز چهارشنبه 99/1/27 شاهد رهایی آقای محمد از لژیون هفتم به کمک راهنمایی اقاي سعید به دستور جناب آقای مهندس به صورت مجازی بودیم"از طرف ایجنت وگروه مرزبانی واعضای شعبه رهایی اقاي محمد عزیز را به ایشان، راهنمای محترمشان وخانواده ایشان تبریک و شادباش میگوییم.تاباد چنین بادا.
میگم خدایا اینا کین زنگ میزنن؟؟ :دیقابل ویرایشم نیست دیگه . موند رو چوپونتنت میخاره تو؟؟؟  کاری میکنی هرچی پیرزن بی دندون لر یاسوجیه بندازم جونت :دیابرومونو پیش همه این خانمها که زنگ زده بودن بردی لیوهکلی اقاي مهندس اقاي مهندس راه انداختن الان  فک میکنن مسخره کردم :دیاخه مرتب میبیننو به دوستاشون معرفی میکنناگهی جدبد میزنم لینکم نمیدمت 
میگم خدایا اینا کین زنگ میزنن؟؟ :دیقابل ویرایشم نیست دیگه . موند رو چوپونتنت میخاره تو؟؟؟  کاری میکنی هرچی پیرزن بی دندون لر یاسوجیه بندازم جونت :دیابرومونو پیش همه این خانمها که زنگ زده بودن بردی لیوهکلی اقاي مهندس اقاي مهندس راه انداختن الان  فک میکنن مسخره کردم :دیاخه مرتب میبیننو به دوستاشون معرفی میکنناگهی جدبد میزنم لینکم نمیدمت 
جلسه دهم از دوره هفتادم کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر محمد حسین با دستور جلسه DST و تجربه من از سم زدایی و سایر روش ها در تاریخ چهارشنبه 07 آبان ماه ساعت 09:30 آغاز به کار نمود.دانلود فایل صوتی سخنان مهندس
جلسه دوم از دوره شصت و هشتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "وادی سوم تأثیر آن رو من"، در روز چهارشنبه 29 آبان ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.
پیرو هماهنگیهای صورت گرفته جلسه آموزشی راه ­اندازی سامانه سبک با حضور آقایان مهندس خاکزاد رستمی مشاور محترم نظام صنفی کشور، مهندس باغی کارشناس محترم سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، آقای یعقوبی کارشناس امور تشکلهای سازمان تعاون روستایی استان، اعضای هیئت مدیره استان و شهرستانها همدان در روز چهارشنبه مورخ 29/08/98 در محل سالن همایشهای سازمان دامپزشکی استان همدان برگزار گردید.
پیرو هماهنگیهای صورت گرفته جلسه آموزشی راه ­اندازی سامانه سبک با حضور آقایان مهندس خاکزاد رستمی مشاور محترم نظام صنفی کشور، مهندس باغی کارشناس محترم سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، آقای یعقوبی کارشناس امور تشکلهای سازمان تعاون روستایی استان، اعضای هیئت مدیره استان و شهرستانها همدان در روز چهارشنبه مورخ 29/08/98 در محل سالن همایشهای سازمان دامپزشکی استان همدان برگزار گردید.
جلسه پنجم از دوره شصت و هشتم، سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه OT»، در روز چهارشنبه مورخ 98/11/10 ساعت 9 آغاز به کار کرد.در این جلسه مهندس دژاکام با مروری بر پیدایش روش درمان در کنگره 60 بیان داشتند:
جلسه پنجم از دوره شصت و هشتم، سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه OT»، در روز چهارشنبه مورخ 98/11/10 ساعت 9 آغاز به کار کرد.در این جلسه مهندس دژاکام با مروری بر پیدایش روش درمان در کنگره 60 بیان داشتند:
خلاصه سخنان مهندس دژاکام در روز چهارشنبه 99/2/17 در خصوص دستور جلسه هفته راهنما به قلم همسفر زینب:امیدوارم حال همه شما خوب باشد، حال من هم بحمدلله خوب هست.قبل از شروع دستور جلسه چند نکته متذکر شوم؛از حالا به بعد تولدها را در لژیون می گیریم، نشان ها را هم با هماهنگی مرزبان ها در لژیون راهنماها می دهند. در هفته راهنما فقط کادو به صورت پاکت خواهد بود و غیر از این نخواهیم داشت.راهنماها کارخانه های تولیدی ما هستند که افراد آموزش دیده ای هستند.
جلسه هفتم از دوره شصت و هفتم کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مونا با دستور جلسه "رابطه یادگیری و معرکه گیری"، در روز چهارشنبه هشتم آبان ماه سال 98 ساعت 9:20 آغاز به کار کرد.
جلسه دوم از دوره شصت و هفتم سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با دستور جلسه ، وادی اول و تأثیر آن روی من ، در روز چهارشنبه 98/7/3 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مونا راس ساعت 9 آغاز به کار نمود.
جلسه ششم از دوره شصت و هفتم کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مونا با دستور جلسه "وادی دوم و تاثیر آن روی من"، در روز چهارشنبه اول آبان ماه سال 98 ساعت 9:20 آغاز به کار کرد.
جلسه چهارم از دوره شصت و هشتم، سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه نظم، انضباط و احترام»، در روز چهارشنبه مورخ 98/11/02 ساعت 8:50 آغاز به کار نمود.
جلسه دوم از دوره شصت و هشتم، سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه کمک کنگره به من و کمک من به کنگره، در روز چهارشنبه مورخ 98/10/ ساعت 9 آغاز به کار نمود.
جلسه دهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "نقش سی دی ها و نوشتن آن ها در آموزش"، در روز چهارشنبه 6 آذر ماه سال 98 ساعت 8:45 آغاز به کار کرد.               
جلسه یازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "بنیان کنگره 60"، در روز چهارشنبه 13 آذر ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.
جلسه دوازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "گلریزان"، در روز چهارشنبه 20 آذر ماه سال 98 ساعت 9:15 آغاز به کار کرد.
جلسه چهارم از دوره شصت و هشتم، سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه نظم، انضباط و احترام»، در روز چهارشنبه مورخ 98/11/02 ساعت 8:50 آغاز به کار نمود.
جلسه چهارم از دوره شصت و هشتم، سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه نظم، انضباط و احترام»، در روز چهارشنبه مورخ 98/11/02 ساعت 8:50 آغاز به کار نمود.
جلسه اول از دوره شصت و هشتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "گلریزان"، در روز چهارشنبه 22آبان ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.
جلسه هفتم از دوره شصت و هشتم، سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه وظایف راهنما و رهجو»، در روز چهارشنبه مورخ 98/11/23 ساعت 8:45 آغاز به کار کرد.
به نام قدرت مطلق الله .بنیان گذار کنگره 60 اقاي حسین دژاکام هستند .ایشان خودشان مصرف کننده بودند ودر طی ترک های زیادی که داشتن در ماه مبارک رمضان. سال 75 تصمیم میگیرن روزه بگیرن هر چند مواد مصرف میکردند ولی خیلی دوست داشتن روزه هم بگیرن در همین ماه. به روش دی اس تی پی بردند و روش دی اس تی. را ثبت کردند. در سال 78 کنگره 60 را راه اندازی کردند واز. خود مصرف کننده ها. برای سیستم استفاده میکنند. در این چند سال طرحهای زیادی برای. ترک اعتیاد هست ولی هیچکدام
جلسه یازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "بنیان کنگره 60"، در روز چهارشنبه 13 آذر ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.
جلسه دوم از دوره شصت و هشتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "وادی سوم تأثیر آن رو من"، در روز چهارشنبه 29 آبان ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.
جلسه دوم از دوره شصت و هشتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "وادی سوم تأثیر آن رو من"، در روز چهارشنبه 29 آبان ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.
جلسه دوم از دوره شصت و هشتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "وادی سوم تأثیر آن رو من"، در روز چهارشنبه 29 آبان ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.
جلسه دهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "نقش سی دی ها و نوشتن آن ها در آموزش"، در روز چهارشنبه 6 آذر ماه سال 98 ساعت 8:45 آغاز به کار کرد.
جلسه چهارم از دوره شصت و هشتم، سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه نظم، انضباط و احترام»، در روز چهارشنبه مورخ 98/11/02 ساعت 8:50 آغاز به کار نمود.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
glycpostmisslea Paul's memory quitokovsprov سامان مقاله شهرم یزدعشقم هامانه3 زندگی با غــم زیباست ... Calvin's collection نهالستان # فروش نهال# عشــقـــــــ چیــــستــــ ؟؟؟ مطالب اینترنتی